Sistem de calendar

Setarea utilizată pentru a determina limba

Microsoft Exchange sau Office 365 (utilizând EWS prin intermediul Calendar Connector bazat pe Expressway)

Setarea implicită a limbii pentru organizație, în Cisco Webex Control Hub.

Dacă este setat la implicit (citire din invitație), serviciul utilizează proprietatea item.Culture din invitația la întâlnire

Office 365 (utilizând API-ul Microsoft Graph)

Setarea "limbă":{"locală"} din setările căsuței poștale a utilizatorului

Google G Suite Calendar

Setări locale din setările de calendar ale utilizatorului