Pokud se přihlásíte k odběru webexu od poskytovatele služeb, váš barevný motiv byl navržen vaším poskytovatelem. Veškeré dotazy směrujte na tým zákaznické podpory vašeho poskytovatele.

1

Klepněte na svůjprofilový obrázek a pak vyberte Nastavení > vzhled .

2

Vyberte motiv a klepněte na tlačítko Uložit.

3

Kliknutím na Restartovat Webex aplikujte změny nyní nebo kliknutím na Později použijte změny při příštím otevření aplikace.


 

Když nastavíte operační systém na vysoký kontrast, Webex nastavení převezme a zobrazí zvolenou barevnou paletu s vysokým kontrastem. Aplikaci můžete vytrácet z vysokého kontrastu výběrem jiného motivu ze seznamu.

Pokud aplikaci restartujete nebo ukončíte, bude si pamatovat poslední motiv, který jste vybrali před povolením nastavení vysokého kontrastu operačního systému.

1

Klepněte na profilovýobrázek a potom vyberte předvolby > vzhled .

2

Zvolte šablonu.

3

Kliknutím na Restartovat Webex aplikujte změny nyní nebo kliknutím na Později použijte změny při příštím otevření aplikace.


 

Když nastavíte operační systém na vysoký kontrast, Webex nastavení převezme a zobrazí zvolenou barevnou paletu s vysokým kontrastem. Aplikaci můžete vytrácet z vysokého kontrastu výběrem jiného motivu ze seznamu.

Pokud aplikaci restartujete nebo ukončíte, bude si pamatovat poslední motiv, který jste vybrali před povolením nastavení vysokého kontrastu operačního systému.

1

Klepněte na svůjprofilový obrázek a potom klepněte na Nastavení > Obecné > motiv .

2

Vyberte motiv ze seznamu.

1

Klepněte na svůj profilovýobrázek a potom klepněte na Nastavení > Obecné > motivy.

2

Vyberte motiv ze seznamu.