1

V zobrazení zákazníka v aplikaci klepněte https://admin.webex.comna položku Zasílání zpráv.

2

Přejděte na Zabezpečení mobilních aplikací a vyberte si z možností zabezpečení:

  • Zakázání náhledu zpráv na zamykací obrazovce mobilního zařízení – Uživatelé nebudou mocizvolit možnost Zobrazit náhled zprávy v mobilních aplikacích Webex.
  • Zakázání používání nespravovaných aplikací– Uživatelé jsou povinni používat podnikovou spravovanou verzi webexu. Nebudou moci používat nespravované aplikace Webex (stažené z Apple App Store / Google Play Store).