Webová vysílání jsou součástí předplatného událostí pouze s 3000 nebo více uživateli.

Osobní počítač

Panel Otázky a odpovědi se dynamicky aktualizuje. Hostitel a každý panelista mohou vidět otázky a odpovědi, které ostatní kladou a odpovídají v reálném čase.

1

Ve webovém vysílání přejděte na panel Účastníci, rozbalte seznam Účastníci – webové vysílání a klikněte na Komunikovat s účastníky .

2

V panelu Otázky a odpovědi vyberte kartu Doručená pošta. Otázky, které byly předloženy a čekají na akci, jsou uvedeny zde.

 • V dolní části seznamu se zobrazí nové otázky. Po zobrazení nových otázek klikněte na Nové otázky a seznam aktualizujte ručně.

 • Pro každou otázku ve frontě Doručená pošta můžete vybrat jednu z následujících otázek:

  • Zavřít– Přesune otázku do uzavřené fronty.

  • Následnáakce – Přesune otázku do uzavřené fronty.

  • Odpovědět– Odpoví přímo účastníkovi, který položil otázku. Pokud je zaškrtnuto políčko Publikovat na vše, otázka a její odpověď se přemísí na kartu Skupinové otázky, aby ji viděli všichni účastníci. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, odpověď neuvidí žádný jiný účastník kromě toho, kdo položil otázku.

  • Fronta– Přesune otázku do fronty mluvčích, na kterou chcete odpovědět. Nové otázky se zobrazí v dolní části seznamu Fronta mluvčích.

Hostitelé filtrují otázky ze schránky do fronty mluvčích, aby na ně měl mluvčí odpovědět.

1

Ve webovém vysílání přejděte na panel Účastníci, rozbalte seznam Účastníci – webové vysílání a klikněte na Komunikovat s účastníky .

2

V panelu Otázky a odpovědi vyberte kartu Fronta mluvčích.

Pro každou otázku ve frontě mluvčích můžete vybrat jednu z následujících otázek:
 • Následnáakce – Přesune otázku do uzavřené fronty.

 • Odpovědět– Odpoví přímo účastníkovi, který položil otázku. Pokud je zaškrtnuto políčko Publikovat na vše, otázka a její odpověď se přemísí na kartu Skupinové otázky, aby ji viděli všichni účastníci. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, odpověď neuvidí žádný jiný účastník kromě toho, kdo položil otázku.

 • Zodpovězeno– Přesune otázku do uzavřené fronty.

 • Odmítnout– přesune otázku do uzavřené fronty.

Pomocí filtrů můžete zobrazit otázky v každé kategorii.

Otázky v uzavřené frontě byly přesunuty sem ze zprávy doručené pošty nebo z fronty mluvčích během relace Otázky a odpovědi. Můžete prohledat frontu nebo podniknout další akce s otázkami v uzavřené frontě.

1

Ve webovém vysílání přejděte na panel Účastníci, rozbalte seznam Účastníci – webové vysílání a klikněte na Komunikovat s účastníky .

2

V panelu Otázky a odpovědi vyberte kartu Uzavřeno. Otázky, které byly předloženy a čekají na akci, jsou uvedeny zde.

Pro každou otázku v uzavřené frontě můžete vybrat jednu z následujících otázek:
 • Fronta– Přesune otázku zpět do fronty mluvčích.

 • Zodpovězeno– Změní stav otázky na zodpovězenou.

 • Následnáakce – Přesune otázku do uzavřené fronty.

 • Odpovědět– Odpoví přímo účastníkovi, který položil otázku. Pokud políčko Publikovat všem není zaškrtnuto, odpověď uvidí pouze účastník, který položil otázku. Pokud je políčko zaškrtnuto, otázka a její odpověď se přemísí na kartu Skupinové otázky, aby ji viděli všichni účastníci.

Když hostitel odpoví na otázku ve frontě Otázky a odpovědi, může odpověď zpřísní všem účastníkům webového vysílání.

1

Chcete-li odpověď zveřejnit, zaškrtněte políčko Publikovat na vše při odpovídání na jakoukoli otázku ve frontě.

2

Klikněte na položku Uložit.

Otázka a odpověď se zobrazí na kartě Skupinové otázky účastníků webového vysílání a je viditelná pro všechny účastníky webového vysílání.

Pokud hostitel již dříve zviditelnil otázku a odpověď všem účastníkům webového vysílání, může ji odebrat z veřejného zobrazení.

1

V panelu Otázky a odpovědi vyberte kartu Uzavřeno.

2

Klikněte na Odpovědět na otázku, kterou chcete odebrat z veřejného zobrazení.

3

Zrušte zaškrtnutí políčka Publikovat na vše a klepněte na uložit .

Mobil

Panel Otázky a odpovědi se dynamicky aktualizuje. Hostitel a každý panelista mohou vidět otázky a odpovědi, které ostatní kladou a odpovídají v reálném čase.

1

Ve webovém vysílání přejděte na panel Účastníci a klepněte na Komunikovat s účastníky.

2

V panelu Otázky a odpovědi klepněte na kartu Doručená pošta. Otázky, které byly předloženy a čekají na akci, jsou uvedeny zde.

 • V dolní části seznamu se zobrazí nové otázky. Když přijdou nové otázky, klepnutím na Nové otázky seznam ručně aktualizujte.

 • Pro každou otázku ve frontě Doručená pošta můžete klepnout na jednu z následujících otázek:

  • Zavřít– Přesune otázku do uzavřené fronty.

  • Následnáakce – Přesune otázku do uzavřené fronty.

  • Odpovědět– Odpoví přímo účastníkovi, který položil otázku. Pokud je zaškrtnuto políčko Publikovat na vše, otázka a její odpověď se přemísí na kartu Skupinové otázky, aby ji viděli všichni účastníci. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, odpověď neuvidí žádný jiný účastník kromě toho, kdo položil otázku.

  • Fronta– Přesune otázku do fronty mluvčích, na kterou chcete odpovědět. Nové otázky se zobrazí v dolní části seznamu Fronta mluvčích.

Hostitelé filtrují otázky ze schránky do fronty mluvčích, aby na ně měl mluvčí odpovědět.

1

Ve webovém vysílání přejděte na panel Účastníci a klepněte na Komunikovat s účastníky.

2

V panelu Otázky a odpovědi klepněte na kartu Fronta mluvčích.

Pro každou otázku ve frontě mluvčích můžete klepnout na jednu z následujících otázek:
 • Následnáakce – Přesune otázku do uzavřené fronty.

 • Odpovědět– Odpoví přímo účastníkovi, který položil otázku. Pokud je zaškrtnuto políčko Publikovat na vše, otázka a její odpověď se přemísí na kartu Skupinové otázky, aby ji viděli všichni účastníci. Pokud toto políčko není zaškrtnuto, odpověď neuvidí žádný jiný účastník kromě toho, kdo položil otázku.

 • Zodpovězeno– Přesune otázku do uzavřené fronty.

 • Odmítnout– přesune otázku do uzavřené fronty.

Pomocí filtrů můžete zobrazit otázky v každé kategorii.

Otázky v uzavřené frontě byly přesunuty sem ze zprávy doručené pošty nebo z fronty mluvčích během relace Otázky a odpovědi. Můžete prohledat frontu nebo podniknout další akce s otázkami v uzavřené frontě.

1

Ve webovém vysílání přejděte na panel Účastníci a klepněte na Komunikovat s účastníky.

2

V panelu Otázky a odpovědi klepněte na kartu Uzavřeno. Otázky, které byly předloženy a čekají na akci, jsou uvedeny zde.

Pro každou otázku v uzavřené frontě můžete vybrat jednu z následujících otázek:
 • Fronta– Přesune otázku zpět do fronty mluvčích.

 • Zodpovězeno– Změní stav otázky na zodpovězenou.

 • Následnáakce – Přesune otázku do uzavřené fronty.

 • Odpovědět– Odpoví přímo účastníkovi, který položil otázku. Pokud políčko Publikovat všem není zaškrtnuto, odpověď uvidí pouze účastník, který položil otázku. Pokud je políčko zaškrtnuto, otázka a její odpověď se přemísí na kartu Skupinové otázky, aby ji viděli všichni účastníci.

Když hostitel odpoví na otázku ve frontě Otázky a odpovědi, může odpověď zpřísní všem účastníkům webového vysílání.

1

Chcete-li odpověď zveřejnit, zaškrtněte políčko Publikovat na vše při odpovídání na jakoukoli otázku ve frontě.

2

Klepněte na Uložit.

Otázka a odpověď se zobrazí na kartě Skupinové otázky účastníků webového vysílání a je viditelná pro všechny účastníky webového vysílání.

Pokud hostitel již dříve zviditelnil otázku a odpověď všem účastníkům webového vysílání, může ji odebrat z veřejného zobrazení.

1

V panelu Otázky a odpovědi klepněte na kartu Uzavřeno.

2

Klepněte na Odpovědět na otázku, kterou chcete odebrat z veřejného zobrazení.

3

Zrušte zaškrtnutí políčka Publikovat na vše a klepněte na Uložit .