Velikost fáze

Když používáte zobrazení Zásobník nebo Vedle sebe, aktivní reproduktor nebo sdílený obsah se zobrazí v hlavním videu nazývaném plocha. Další informace o scéně viz Rozložení videa ve webexových schůzkách a událostechWebexu .

Pokud přesunete lidi na pódium, budou ho sdílet lidé, které jste přidali, a aktivní reproduktor nebo sdílený obsah. Vlevo se zobrazí aktivní reproduktor nebo sdílený obsah a vpravo přidaní lidé. Velikost každé strany jeviště můžete zvětšit nebo zmenšit. Zvětšování jedné strany jeviště zmenšuje druhou stranu jeviště.

1

Najeďte myší mezi obě strany plochy, dokud se nezododí ikona Změnit velikost.

2

Přetažením ikony Změnit velikost doprava zvětšíte velikost aktivního reproduktoru nebo sdíleného obsahu.

3

Přetažením ikony Změnit velikost doleva zvětšíte velikost lidí, které jste přidali do fáze.

Velikost fáze můžete změnit pomocí mobilní aplikace Webex Meetings pro tablety iPad a Android.

1

Přetažením ikony Změnit velikost doprava zvětšíte velikost aktivního reproduktoru nebo sdíleného obsahu.

2

Přetažením ikony Změnit velikost doleva zvětšíte velikost lidí, které jste přidali do fáze.