předat zprávu


 

Přeposílání zpráv s obsahem není v současné době ve Webex pro státní správu podporováno.

Můžete přeposlat zprávy obsahující soubory, soubory GIF a obrázky. Obsah se však nezobrazí, uvidíte však typ souboru, který byl sdílen v původní zprávě.

1

Přejeďte myší nad zprávou a potom klikněte předat zprávu . Zadejte název osoby nebo prostoru, komu chcete zprávu předat, nebo klikněte Vytvořit nový prostor .

Můžete přeposlat zprávy s obsahem, včetně souborů, souborů GIF a obrázků. Velikost jednoho souboru je omezena na 100 MB , přičemž v jedné zprávě můžete zahrnout až 10 souborů. Nyní můžete také předávat zprávy obsahující pozvánku na schůzku.

2

Zadejte zprávu a klikněte na tlačítkonebo stisknutím klávesy Enter přepošlete zprávu.


 

Když přepošlete zprávu, vypadá při zobrazení jako zpráva s citací.

1

Klepněte na zprávu, podržte ji a poté klepněte na Předat . Zadejte název osoby nebo prostoru, kterému chcete zprávu předat, nebo klepněte na Vytvořit nový prostor .

Můžete přeposlat zprávy s obsahem, včetně souborů, souborů GIF a obrázků. Velikost jednoho souboru je omezena na 100 MB , přičemž v jedné zprávě můžete zahrnout až 10 souborů. Nyní můžete také předávat zprávy obsahující pozvánku na schůzku.

2

Zadejte zprávu a klepněte na Odeslat, přeposlat zprávu.


 

Když přepošlete zprávu, vypadá při zobrazení jako zpráva s citací.