1

Na stránce Naplánovat událost přejděte dolů na Nastavení audio konference.

2

Z rozevíracího seznamu vyberte typ konference.

3

Zaškrtněte políčko Poskytnout zvuk účastníkům pomocí funkce Audio Broadcast.

Při použití zvukového vysílání slyšíte zvuk události prostřednictvím reproduktorů počítače. Chcete-li mluvit, požádejte o připojení k telekonferenci. V opačném případě komunikujete pouze pomocí neverbálních nástrojů, jako je zpětná vazba, chat a otázky a odpovědi.

  1. Pokud je pro vaši událost povoleno zvukové vysílání, vyberte možnost Audio Broadcast.
  2. Pro spuštění vysílání vyberte možnost Přehrát.
  3. Zvolte Pauza pro pozastavení vysílání.
  4. Zvolte Zastavit pro zastavení zvukového vysílání a zavřete dialogové okno Audio Broadcast.
1

Pokud je pro vaši událost povoleno zvukové vysílání, vyberte možnost Audio Broadcast.

Zobrazí se dialogové okno Audio Broadcast.
Dialogové okno Audio Broadcast
2

Pro spuštění vysílání vyberte možnost Přehrát.

3

Zvolte Pauza pro pozastavení vysílání.

4

Zvolte Zastavit pro zastavení zvukového vysílání a zavřete dialogové okno Audio Broadcast.

Otázka

Odpověď

Jaká je kapacita pro Audio Broadcast?

3000 pro Webex Events plány, které podporují 3000 účastníků.

1000 pro plány událostí Webex, které podporují 1000 účastníků.

Kterou službu Audio Broadcast podporuje?

Pouze události Webex

Podporuje Audio Broadcast smíšený režim nebo hybridní audio konferenci?

Ano. Role meetingu určuje typ spojení. Hostitelé, přednášející a panelisté se připojí ke schůzce pomocí PSTN nebo VoIP. Účastníci se připojí pomocí Audio Broadcast zpočátku (pokud nejsou povýšeni na plná práva mluvení).

Podporuje Audio Broadcast audio mosty třetích stran?

Ano

Jak mohu použít UDP transport pro audio vysílání relace?

Audio Broadcast je k dispozici pouze na TCP portu 443.

Můžete použít Audio Broadcast přes vytáčené připojení?

Webex vyžaduje minimálně připojení se stahováním a nahráváním 2mbps.

Jaké informace potřebuji při hlášení problému s telekonferencí?

Telefonické problémy by měly být nahlášeny do 24 hodin od výskytu problému. Více informací naleznete v části Nahlášení problému s telekonferencí.