Váš osobní pokoj je vždy k dispozici a vždy víte, kde ho najít. Sdílejte svůj odkaz s někým a začněte s ním okamžitě schůzku. Osobní pokoj obsahuje následující výhody:

  • Váš osobní pokoj je vždy na stejném místě; ADRESA URL, adresa videa a čísla pro volání se nikdy nezmění.

  • Účastníci, kteří používají video systémy nebo zařízení cisco webex nebo stolní zařízení, se mohou také připojit, pokud jim jejich účet Webex Meetings umožňuje připojit se ke schůzkám z videoasíže.

  • Virtuální čekárna nebo vstupní hala, kde lidé čekají, pokud se pokusí připojit k vaší schůzce osobního pokoje předem nebo pokud jste zamkli svůj osobní pokoj.

Použití osobní místnosti ve schůzkách Webexu

Ve schůzkách Webexmůžete pozvat lidi na schůzky v osobním pokoji:

Použití osobního pokoje v aplikaci Webex

Pokud je vaše osobní místnost Webex přidružena k aplikaci Webex, můžete použít následující zástupce osobní místnosti:

Pokud je váš web Webex spravován v řídicím centru Cisco Webex nebo je propojen s řídicím centrem Cisco Webex , bude váš osobní pokoj již přidružen k aplikaci Webex. Pokud tomu tak není, můžete jej ručně přidružit v aplikaci Webex. Další informace naleznete v tématu Nastavení osobní místnosti Cisco Webex v cisco webexu.