1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Vyberte Naplánovat schůzku nebo Naplánovat událost.

3

Vedle šablon schůzky nebo šablon událostí vyberte šablonu z rozevírací nabídky.

4

Proveďte požadované změny v tématu schůzky nebo události , datu a čase , v části Účastnícinebo v části Zobrazit upřesňující možnosti.

5

Vyberte Začít, chcete-li schůzku zahájit hned, nebo Naplánujte naplánování schůzky na později.