Povolení nebo zakázání automatické detekce okolních video zařízení

Ve výchozím nastavení se aplikace automaticky pokusí zjistit a připojit se k blízkým video zařízením. Toto nastavení můžete změnit tak, abyste se pokaždé ručně připoji k zařízení.

Tato nastavení můžete změnit tak, že přepnete do nastavení > zařízení a potom klepnutím na Objevit zařízení povolíte nebo zakážete automatickou detekci okolních video zařízení.


Pokud máte povolenou automatickou detekci, můžete zvolit, zda chcete vždy zobrazit nebo připojit k zobrazení, pokud je připojeno video zařízení.

Ruční připojení k nedalekému videoasmy

Pomocí videoasíže se můžete připojit ručně, i když jste připojeni k jinému zařízení nebo máte automatické připojení zakázáno.

Otevřete aplikaci a klepněte na Připojit k zařízení. Pak se k něj připojte klepnutím na název videoasíže.


Pokud už jste připojeni k videoasítě, můžete klepnout na název zařízení a potom klepnout na Použít jiné zařízení. Pokud se zařízení, ke které se chcete připojit, v seznamu nezobrazí, klepněte na Zadat název zařízení a vyhledejte název zařízení.

Sdílení obsahu do zařízení

Podobně jako u desktopové aplikace Webex Meetings můžete obrazovku sdílet s video zařízením přímo z mobilní aplikace.

Po připojení k videoasítě klepněte na název video zařízení a potom klepněte na Sdílet na zařízení. Klepnutím na > Spustit vysílání začněte sdílet obrazovku. Pokud chcete sdílení zastavit, klepněte na ikonu červených hodin a potom klepněte na Zastavit .

Připojení ke schůzce z videoasmé zařízení

Po připojení k videoasítě se můžete připojit ke schůzce, aniž byste se ke schůzce museli připojovat z mobilního zařízení. Po připojení můžete přistupovat k ovládacím prvkům schůzky přímo z mobilního zařízení.

Povolení nebo zakázání automatické detekce okolních video zařízení

Ve výchozím nastavení se aplikace automaticky pokusí zjistit a připojit se k blízkým video zařízením. Toto nastavení můžete změnit tak, abyste se pokaždé ručně připoji k zařízení.

Tato nastavení můžete změnit tak, že přepnete na další nastavení > > zařízení a klepnutím na Objevit zařízení povolíte nebozakážete automatickou detekci okolních video zařízení.


Pokud máte povolenou automatickou detekci, můžete zvolit, zda chcete vždy zobrazit nebo připojit k zobrazení, pokud je připojeno video zařízení.

Ruční připojení k nedalekému videoasmy

Pomocí videoasíže se můžete připojit ručně, i když jste připojeni k jinému zařízení nebo máte automatické připojení zakázáno.

Otevřete aplikaci a klepněte na Připojit k zařízení. Pak se k něj připojte klepnutím na název videoasíže.


Pokud už jste připojeni k videoasítě, můžete klepnout na název zařízení a potom klepnout na Použít jiné zařízení. Pokud se zařízení, ke které se chcete připojit, v seznamu nezobrazí, klepněte na Zadat název zařízení a vyhledejte název zařízení.

Sdílení obsahu do zařízení

Podobně jako u desktopové aplikace Webex Meetings můžete obrazovku sdílet s video zařízením přímo z mobilní aplikace.

Po připojení k videoasítě klepněte na název video zařízení a potom klepněte na Sdílet obrazovku. Pokud chcete sdílení zastavit, klepněte na ikonu Webex a potom klepněte na Zastavit sdílení.

Připojení ke schůzce z videoasmé zařízení

Po připojení k videoasítě se můžete připojit ke schůzce, aniž byste se ke schůzce museli připojovat z mobilního zařízení. Po připojení můžete přistupovat k ovládacím prvkům schůzky přímo z mobilního zařízení.

Zahájení schůzky při sdílení s video zařízením

Při sdílení obrazovky s videosamerou můžete zahájit schůzku webexu. Když schůzka začne, už sdílíte obsah.

Po připojení k zařízení klepněte na Sdílet obrazovku. Až budete připraveni zahájit schůzku, znovu otevřete aplikaci a klepněte na Přesunout schůzku do zařízení.