1

Zvolte nahrávku, který chcete sdílet:

  • Vyberte záznam přímo v oblasti zpráv.

  • V prostoru klikněte na Obsah > a zobrazíte seznam dostupných nahrávek v tomto prostoru.

2

Najeďte myší na záznam a klikněte na Sdílet záznam.

3

Do rozbalovací okna zadejte název mezery nebo osoby a vyberte je ze seznamu. Potom klikněte na Sdílet.


 

Záznamy lze sdílet pouze s prostory vlastněnými stejnou organizací a sdílenými do daného prostoru pouze jednou. Nahrávky může také smazat pouze osoba, která je sdílela.

1

Zvolte nahrávku, který chcete sdílet:

  • Vyberte záznam přímo v oblasti zpráv.

  • V prostoru klepnutím na > Obsah > nahrávky zobrazíte seznam nahrávek v tomto prostoru.

2

Dlouhým stisknutím záznamu klepněte na Sdílet záznam.

3

Do vyhledávacího okna zadejte název mezery nebo osoby nebo je vyberte ze seznamu. Potom klepněte na .


 

Záznamy lze sdílet pouze s prostory vlastněnými stejnou organizací a sdílenými do daného prostoru pouze jednou. Nahrávky může také smazat pouze osoba, která je sdílela.