Z mobilní aplikace Bang & Olufesn můžete nastavit aplikaci B & O Cisco 980 a odemknout plnou kontrolu hovorů a zvukové funkce od Bang & Olufsen a Cisco. Aplikace rovněž nabízí odkazy na technickou podporu a dokumentaci k vaší náhlavní soupravě.

1

V mobilním zařízení otevřete vaše upřednostňované úložiště aplikace a Stáhněte si Bang & Olufsen.

2

Zapněte svou náhlavní soupravu a zaměňte ji do mobilního zařízení.

3

Otevřete aplikaci Bang & Olufsen a řiďte se pokyny do aplikace.

Při prvním otevření aplikace může být nutné vytvořit nový uživatelský účet.