1

Přejděte https://settings.webex.com na a vyberte Webex Volání.

2

Z Volajícího uživatelského portálupřejděte na Nastavení hovoru > Další funkce.

3

Zapněte Blokovat identifikaci volajícího pro přesměrovaná volání.

4

Klikněte na položku Uložit.