Optimalizace pro pohyb a video vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings. Tato funkce také vyžaduje, aby nastavení vašeho webu umožňovalo připojení ke schůzce z videosystémů. Pokud nevidíte nabídku optimalizace, kontaktujte správce systému.

1

Klikněte na tlačítko Sdílet.

2

Z rozbalovací nabídky vyberte, jak chcete optimalizovat sdílený obsah:

  • Automaticky optimalizovat -vybírá nejlepší optimalizaci pro typ obsahu.
  • Optimalizace pro text aobrázky - Zobrazuje text a obrázky ve sdíleném obsahu v nejvyšším možném rozlišení a srozumitelnosti.
  • Optimalizace pro pohyb a video -přehrává videa a animace s vyšší frekvencí snímků pro plynulejší přehrávání.
3

Pokud sdílíte video nebo animaci se zvukem, vyberte možnost Sdílet zvuk počítače. Audio je slyšet jako mono výstup prostřednictvím Webex Audio konference, ať už se připojí z telefonu, VoIP, nebo video systému.

Pouze Mac—Webex vás vyzve k instalaci audio ovladačů při prvním sdílení zvuku počítače. Klepněte na tlačítko Instalovat a postupujte podle pokynů na obrazovce nebo vyberte možnost Zrušit.

4

Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet.


 

Během sdílení obsahu můžete změnit nastavení optimalizace. Klepněte na tlačítko Sdílet v horní části obrazovky a vyberte možnost Sdílet obsah.

Možnosti optimalizace jsou k dispozici pouze pro prohlížeč Chrome.

1

Klepněte na tlačítko Sdílet a vyberte položku Optimalizovat pro text a obrázky nebo Optimalizovat pro pohyb a video.

2

Vyberte možnost Obrazovka.

3

Pokud jste vybrali možnost Optimalizovat pro pohyb a video a váš obsah obsahuje zvuk, zaškrtněte pole Sdílet zvuk počítače.

4

Vyberte obrazovku nebo aplikaci, kterou chcete sdílet.

Během schůzky z iPhonu nebo iPadu můžete zahrnout zvuk při sdílení videa s vysokou frekvencí snímků při rychlosti 30 snímků za sekundu (FPS).

1

Klepněte na Další > Sdílet obsah .

2

Pokud vyberete možnost Optimalizovat pro video a váš obsah obsahuje zvuk, vyberte možnost Zahrnout zvuk.

Výchozí dostupná možnost je Optimalizovat pro obrázky, aby poskytovaly jasnější text a obrázky při sdílení obsahu.

3

Vyberte obsah, který chcete sdílet, pak zvolte možnost Sdílet.