Události (nové) jsou k dispozici na webech verze 41.4 a novějších.

Hostitel

Spoluhostitel

Panelista

Přednášející

Osoba zaznamenávající poznámky

Tlumočník

Účastník

Naplánujte si webinář

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zahájení a ukončení webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pozvěte účastníky během plánování nebo webináře

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Připojit k videosystému

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Připojte se z videosystému

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Pozvěte a připomeňte panelistům během webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zadání nebo úprava uvítací zprávy

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zahájení a ukončení tréninku mezi panelisty

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Změna role účastníka

Ano

Ano, s výjimkou hostitelů a dalších spoluhostitelů

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Vypnutí videa panelisty

Ano

Ano, s výjimkou hostitelů a dalších spoluhostitelů

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Vyloučit účastníka

Ano

Ano, s výjimkou hostitelů a dalších spoluhostitelů

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zobrazení fáze synchronizace

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Uzamčení webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Živý přenos webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Úprava možností události během webináře

Ano

ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Určení prezentujícího

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Přiřazení nebo odebrání oprávnění role

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ztlumit nebo ztlumit účastníky

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zobrazit seznam účastníků

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Zobrazit a snížit všechny zvednuté ruce

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zúčastněte se tréninku

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Podívejte se na profil People Insights panelisty

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Zúčastněte se živých diskusí mezi panelisty, aby si účastníci vyslechli

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano, pokud jsou udělena neztlumená oprávnění

Kladení otázek během relace otázek a odpovědí (Q&A)

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Odpovědi a moderování otázek účastníků v relaci otázek a odpovědí (Q&A)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Chatujte veřejně

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Odeslání soukromé chatové zprávy panelistovi

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Odeslat reakce

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Sdílet obsah

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Anotovat obsah

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ukládání obsahu

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Psaní, úpravy, publikování a ukládání poznámek při naplánování webináře bez určeného příjemce poznámek.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Psaní, úpravy, publikování a ukládání poznámek, když je naplánován webinář s určeným příjemcem poznámek.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Zobrazit obsah publikovaný prezentujícím

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano