Přejděte na Zprávy , klikněte pravýmtlačítkem myši na nepřečtené místo a potom klikněte na Náhled .


 

V oblasti zasílání zpráv se zobrazí ikona režimu náhledu, která vám připomene, že nahlížete do mezery.

Chcete-li přestat nahlédnout do prostoru, přejděte mimo prostor a poté klikněte na prostor, který chcete číst jako normální.

Přejděte na Zprávy , dlouho stisknětenepřečtené místo a klepněte na Náhled .


 

V oblasti zasílání zpráv se zobrazí ikona režimu náhledu, která vám připomene, že nahlížete do mezery.

Chcete-li přestat nakukovat do prostoru, přejděte mimo prostor a klepněte na prostor, abyste ho mohli číst normálně.