Počet lidí, které můžete přidat k hovoru, závisí na tom, s jakou volací službou jste nastaveni. Pokud jste nastaveni pomocí sjednoceného volání CM nebo Webex, můžete přidat až 6 lidí. Pokud je vaše volání hostováno vaším poskytovatelem služeb, číslo určuje váš poskytovatel služeb (může být mezi 3 a 15). Zjistěte, jakou volací službu máte.

1

Když s někým telefonujete, vyberte Další a pak vyberte Přidat osobu.

2

Zadejte číslo nebo zadejte jméno a pak zvolte, zda chcete z něj udělat zvukový nebo video hovor.

3

Chcete-li se ke dvěma telefonním hovorům připojit, vyberte.

Všichni jsou v konferenčním hovoru a můžete zobrazit všechny účastníky výběrem .


Konferenci můžete zahájit také při telefonování se stolním telefonem.

1

Když s někým telefonujete, vyberte Další a pak vyberte Přidat osobu.

2

Zadejte číslo nebo zadejte jméno a vyberte Volat.

3

Chcete-li se ke dvěma telefonním hovorům připojit, vyberte.