Webová vysílání jsou součástí předplatného událostí pouze s 3000 nebo více uživateli.

Osobní počítač

1

Spusťte webové vysílání.

2

V panelu Účastníci rozbalte seznam Účastníci – webové vysílání a klikněte na Komunikovat s účastníky .

Ve výchozím prohlížeči se otevře okno.
3

V okně prohlížeče klepněte na tlačítko > v případě potřeby přejděte doprava a otevřete panel Ankety a klepněte na tlačítko Přidat dotaz.

4

Do pole Otázka zadejte otázku hlasování.

5

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li účastníkům povolit, aby na anketu poskytli pouze jednu odpověď, klepněte na tlačítko Ne vedletlačítka Povolit více odpovědí?
  • Chcete-li účastníkům povolit, aby na každou otázku ankety poskytli více odpovědí, klepněte vedle tlačítka Povolit více odpovědí na tlačítko Ano?
6

Zadejte odpovědi na anketu do polí Odpovědi.

Kliknutím na +Přidat odpověď přidáte další odpovědi, maximálně 15.
7

Klepněte na tlačítko Vytvořit.

8

Chcete-li zahájit hlasování, klikněte na Otevřít hlasování.

Výsledky hlasování se aktualizují podle toho, jak účastníci reagují, dokud anketu neuvšicháte. Každá otázka zobrazí celkový počet respondentů a počet odpovědí na odpověď. Čísla se dynamicky aktualizují, pokud účastníci změní odpověď před uzavřením ankety.

Co dělat dál

Až budete připraveni anketu zastavit, podívejte se na informace o zavření ankety a publikování výsledků.
Anketu můžete upravit během webového vysílání, pokud nemá žádné odpovědi a je uzavřeno.

1

Ve webovém vysílání klikněte na Komunikovat s účastníky a pak vyberte panelAnkety, abyste viděli ankety, které jsou aktuálně k dispozici.

2

Vyberte anketu, kterou chcete upravit, a klikněte na Upravit.

3

Proveďte změny a klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li publikovat výsledky účastníkům webového vysílání, je nutné anketu zavřít.

1

Ve webovém vysílání klikněte na Komunikovat s účastníky a pak vyberte panelAnkety, abyste viděli ankety, které jsou aktuálně k dispozici.

2

Vyberte anketu, kterou chcete zavřít a publikovat, a klikněte na Zavřít dotazování.

3

Kliknutím na Publikovat výsledky zobrazíte výsledky ankety účastníkům.

Po publikování výsledků ankety se zobrazí skrytí výsledků. Pokud chcete anketu znovu otevřít a shromáždit další odpovědi, klikněte na Skrýt výsledky > hlasování.

Mobil

1

Spusťte webové vysílání.

2

V panelu Účastníci rozbalte seznam Účastníci – webové vysílání a klepněte na Komunikovat s účastníky .

Ve výchozím prohlížeči se otevře okno.
3

V okně prohlížeče klepnutím na > přejděte v případě potřeby doprava a otevřete panel Ankety a klepněte na Přidat anketu.

4

Do pole Otázka zadejte otázku hlasování.

5

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li účastníkům povolit, aby na anketu poskytli pouze jednu odpověď, klepněte na Ne vedle povolit více odpovědí?
  • Chcete-li účastníkům povolit, aby na každou otázku ankety poskytli více odpovědí, klepněte vedle povolit více odpovědí na Ano?
6

Zadejte odpovědi na anketu do polí Odpovědi.

Klepnutím na +Přidat odpověď přidáte další odpovědi, maximálně 15.
7

Klepněte na Vytvořit.

8

Klepnutím na Otevřít anketu spusťte anketu.

Výsledky hlasování se aktualizují podle toho, jak účastníci reagují, dokud anketu neuvšicháte. Každá otázka zobrazí celkový počet respondentů a počet odpovědí na odpověď. Čísla se dynamicky aktualizují, pokud účastníci změní odpověď před uzavřením ankety.

Co dělat dál

Až budete připraveni anketu zastavit, podívejte se na informace o zavření ankety a publikování výsledků.
Anketu můžete upravit během webového vysílání, pokud nemá žádné odpovědi a je uzavřeno.

1

Ve webovém vysílání klepněte na Komunikovat s účastníky a klepnutím na panelAnkety zobrazíte aktuálně dostupné ankety.

2

Vyberte anketu, kterou chcete upravit, a klepněte na Upravit.

3

Proveďte změny a klepněte na Uložit.

Chcete-li publikovat výsledky účastníkům webového vysílání, je nutné anketu zavřít.

1

Ve webovém vysílání klepněte na Komunikovat s účastníky a klepnutím na panelAnkety zobrazíte aktuálně dostupné ankety.

2

Vyberte anketu, kterou chcete zavřít a publikovat, a klepněte na Zavřít dotazování.

3

Klepnutím na Publikovat výsledky zobrazíte výsledky ankety účastníkům.

Po publikování výsledků ankety se zobrazí skrytí výsledků. Pokud chcete anketu znovu otevřít a shromáždit další odpovědi, klepněte na Skrýt výsledky > otevřené anketě.