Webináře v zobrazení webového vysílání jsou součástí pouze předplatného událostí Webex Webinars pro 3000 nebo více uživatelů. Webináře v zobrazení webového vysílání nejsou k dispozici pro Webex pro státní správu.

Osobní počítač

1

Spusťte webinář v zobrazeníwebového vysílání.

2

Na panelu Účastníci rozbalte seznam Účastníci a klikněte na Komunikovat s účastníky.

Otevře se okno ve výchozím prohlížeči.
3

V okně prohlížeče klikněte na > a v případě potřeby přejděte doprava, otevřete panel Ankety a pak klikněte na Přidat anketu.

4

Zadejte svou anketní otázku do pole Otázka .

5

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li účastníkům povolit, aby v anketě poskytli pouze jednu odpověď, klikněte na tlačítko Ne vedle možnosti Povolit více odpovědí?
  • Chcete-li účastníkům umožnit poskytnout více než jednu odpověď na každou otázku ankety, klikněte na tlačítko Ano vedle možnosti Povolit více odpovědí?
6

Zadejte odpovědi na anketu do polí Odpovědi .

Kliknutím na +Přidat odpověď přidáte další odpovědi, maximálně 15.
7

Klikněte na Vytvořit.

8

Kliknutím na Otevřít anketu spusťte hlasování.

Výsledky hlasování se aktualizují podle toho, jak účastníci reagují, dokud anketu nezavřete. U každé otázky se zobrazí celkový počet respondentů a počet odpovědí na odpověď. Čísla se aktualizují dynamicky, pokud účastníci změní svou odpověď před uzavřením ankety.

Co dělat dál

Až budete připraveni anketu zastavit, přečtěte si téma Zavření ankety a publikování výsledků.
Anketu můžete upravit během webináře v zobrazení webcastu, pokud nemá žádné odpovědi a je uzavřená.

1

Ve webináři v zobrazeníwebového vysílání klikněte na Komunikovat s účastníky a pak vyberte panel Ankety , abyste viděli ankety, které jsou aktuálně k dispozici.

2

Vyberte anketu, kterou chcete upravit, a klikněte na Upravit.

3

Proveďte požadované změny a klikněte na Uložit.

Chcete-li publikovat výsledky webináře v zobrazeníwebového vysílání, musíte anketu zavřít.

1

Ve webináři v zobrazeníwebového vysílání klikněte na Komunikovat s účastníky a pak vyberte panel Ankety , abyste viděli ankety, které jsou aktuálně k dispozici.

2

Vyberte anketu, kterou chcete zavřít a publikovat, a klikněte na Zavřít anketu.

3

Kliknutím na Publikovat výsledky zobrazíte účastníkům výsledky ankety.

Skrýt výsledky se zobrazí po publikování výsledků hlasování. Pokud chcete anketu znovu otevřít a získat další odpovědi, klikněte na Skrýt výsledky > Otevřít anketu.

Pokud byl webinář zaznamenán, hostitelé si mohou po dokončení nahrávání stáhnout přehled pro Q&A, chat a hlasování.

1

Přihlaste se k webu Webex a klikněte na Kalendář > dokončen.

2

Vyberte svůj webinář.

3

Klikněte na Aktivita.

4

Vyberte požadovaný přehled (Otázky a odpovědi, Chat, Hlasovánínebo Poznámky)a klikněte na Stáhnout přehled.

Mobil

1

Spusťte webinář v zobrazeníwebového vysílání.

2

Kohoutek

3

Klepněte na Komunikovat s účastníky.

Otevře se okno ve výchozím prohlížeči.
4

V okně prohlížeče klepnutím na > přejděte v případě potřeby doprava, otevřete panel Ankety a klepněte na Přidat anketu.

5

Zadejte svou anketní otázku do pole Otázka .

6

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li účastníkům povolit, aby v anketě poskytli pouze jednu odpověď, klepněte na Ne vedle možnosti Povolit více odpovědí?
  • Chcete-li účastníkům povolit, aby na každou otázku ankety poskytli více než jednu odpověď, klepněte na Ano vedle možnosti Povolit více odpovědí?
7

Zadejte odpovědi na anketu do polí Odpovědi .

Klepnutím na +Přidat odpověď přidáte další odpovědi, maximálně 15.
8

Klepněte na Vytvořit.

9

Klepnutím na Otevřít anketu spusťte hlasování.

Výsledky hlasování se aktualizují podle toho, jak účastníci reagují, dokud anketu nezavřete. U každé otázky se zobrazí celkový počet respondentů a počet odpovědí na odpověď. Čísla se aktualizují dynamicky, pokud účastníci změní svou odpověď před uzavřením ankety.

Co dělat dál

Až budete připraveni hlasování zastavit, přečtěte si téma Zavření hlasování a publikování výsledků.
Anketu můžete upravit během webináře v zobrazení webcastu, pokud nemá žádné odpovědi a je uzavřená.

1

Ve webináři v zobrazeníwebového vysílání klepněte na Komunikovat s účastníky a potom klepnutím na panel Ankety zobrazte ankety, které jsou aktuálně k dispozici.

2

Vyberte anketu, kterou chcete upravit, a klepněte na Upravit.

3

Proveďte požadované změny a klepněte na Uložit.

Chcete-li publikovat výsledky webináře v zobrazeníwebového vysílání, musíte anketu zavřít.

1

Ve webináři v zobrazeníwebového vysílání klepněte na Komunikovat s účastníky a potom klepnutím na panel Ankety zobrazte ankety, které jsou aktuálně k dispozici.

2

Vyberte anketu, kterou chcete zavřít a publikovat, a klepněte na Zavřít anketu.

3

Klepnutím na Publikovat výsledky zobrazíte účastníkům výsledky hlasování.

Skrýt výsledky se zobrazí po publikování výsledků hlasování. Pokud chcete anketu znovu otevřít a získat další odpovědi, klepněte na Skrýt výsledky > Otevřít anketu.