1

Přejděte do nabídky Volat a vyberte Poslední. Vyberte hovor, ze kterého chcete informace získat.

2

Vyberte Další a podrobnosti o hovoru.

Můžete potáhnout prstem nahoru nebo dolů a procházet seznam.

1

Přejděte do nabídky Volat a vyberte Poslední.

2

Vyberte požadovaný hovor a klepněte na Další (···).

3

Vyberte Podrobnosti o hovoru.

Můžete potáhnout prstem nahoru nebo dolů a procházet seznam.

1

Přejděte do nabídky Volat a vyberte Poslední.

2

Vyberte požadovaný hovor a vyberte Další (···).

3

Vyberte Podrobnosti o hovoru.

Pomocí tlačítek nahoru a dolů na dálkovém ovladači můžete seznam procházet.