Webcasty nejsou k dispozici pro Webex pro státní správu.

Můžete přidat logo a obrázek pozadí, změnit barvy pozadí, písma a tlačítek a přidat profily mluvčích na stránku Připojit se pro webové vysílání. Můžete také změnit barvu zvýraznění na stránce Streamování. Změny pak můžete zobrazit v počítačích a mobilních zařízeních a podívat se, jak vypadají.

 • Vyberte motiv (Tmavý nebo Světlý).

 • Nahrajte logo a obrázek na pozadí.

 • Zadejte barvu pozadí pro levý panel a také pro záhlaví webového vysílání a barvu pozadí.

 • Změňte barvu textu názvu webového vysílání (záhlaví), základního textu a data a času (zvýraznění) webového vysílání.

 • Změňte barvu textu a pozadí tlačítka.

 • Změňte barvu textu pro jméno a agendu hostitele.

 • Zovejme nebo skryjte hostitele, řečníka a agendu na stránce Připojit se.

 • Nahrajte obrázky a popisy pro každého řečníka.

 • Změňte barvu zvýraznění na stránce Streamování.

1

Přihlaste se k webu Webex a klikněte na Schůzky .

2

Vyberte webové vysílání. V části Branding klikněte na Upravit.

 • Kliknutím na Rozložení přizpůsobte motiv, logo, obrázek na pozadí, barvy textu a tlačítka.

 • Kliknutím na Obsah zobrazíte nebo skryjete hostitele, řečníka nebo agendu.

3

Chcete-li zjistit, jak vaše stránka vypadá na počítači nebo mobilu, klikněte nebo .

4

Klikněte na položku Uložit.

5

Pokud chcete stránku streamování přizpůsobit, klikněte v horní části okna na další stránku Připojit se.

1

Přihlaste se k webu Webex a klepněte na Schůzky .

2

Vyberte webové vysílání. V části Branding klepněte na Upravit.

 • Klepnutím na Rozložení přizpůsobte motiv, logo, obrázek na pozadí, barvy textu a tlačítka.

 • Klepnutím na Obsah zobrazte nebo skryjte hostitele, řečníka nebo agendu.

3

Chcete-li zjistit, jak vaše stránka vypadá na počítači nebo mobilu, klepněte nebo .

4

Klepněte na Uložit.

5

Pokud chcete stránku streamování přizpůsobit, klepněte v horní části okna na další stránku Připojit se.