Alternativní hostitelé

Alternativním hostitelem je osoba, která má oprávnění hostit naplánované schůzky nebo schůzky v soukromé místnosti, když je nemůžete hostit sami. Můžete určit jednoho nebo více alternativních hostitelů pro jednu schůzku nebo pro řadu opakujících se schůzek.

Alternativní hostitel může schůzku zahájit, spravovat a nahrávat, ale nemůže schůzku upravit ani zrušit. Pokud alternativní hostitel nahraje schůzku, záznam se objeví v seznamu nahrávek. Jakmile je nahrávka k dispozici, obdržíte e-mailovou zprávu s odkazem na tuto nahrávku.


Alternativní hostitel nemůže zahájit schůzku ze systému Cisco TelePresence nebo jiného videosystému. Alternativní hostitelé mohou telefonicky zahájit schůzku ve vaší soukromé místnosti pouze tehdy, znají-li váš hostitelský PIN. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme sdílet svůj hostitelský PIN, ale pokud jej sdílíte, po schůzce jej změňte.

Při zadávání alternativních hostitelů z webu Cisco Webex máte v závislosti na nastavení webu dvě možnosti:

 • Můžete se rozhodnout, že hostitelem schůzky může být kdokoli s hostitelským účtem na tomto webu nebo kdokoli, kdo se připojuje z videozařízení Cisco Webex registrovaného v cloudu v této organizaci. Hostitelské účty nastavují správci stránek. Tato možnost není k dispozici s Nástroji ke zvýšení produktivity Cisco Webex a aplikací Microsoft Outlook.

 • Alternativní hostitele je možné zadat vložením jejich e-mailových adres. Pomocí Nástrojů ke zvýšení produktivity Webex a aplikace Microsoft Outlook se ze seznamu účastníků vybírají alternativní hostitelé.


  Tyto možnosti nastavují správci stránek. Správce webu může obě možnosti zakázat nebo zakázat možnost povolit uživatelům, aby umožnili komukoli s hostitelským účtem na tomto webu nebo komukoli, kdo se připojuje z videozařízení Cisco Webex registrovaného v cloudu v této organizace, aby byl alternativním hostitelem pro schůzky v Mé soukromé místnosti.

Učinit někoho alternativním hostitelem můžete pouze v případě, že již má hostitelský účet na vašich stránkách systému Webex. Systém Cisco Webex Meetings používá následující metody k upozornění jednotlivých účastníků, že jste je určili alternativními hostiteli:

 • Zpráva na úvodní stránce vaší soukromé místnosti poskytuje účastníkovi informace, že je alternativním hostitelem schůzky.

 • E-mailová pozvánka informuje každého uvedeného alternativního hostitele, že je alternativním hostitelem schůzky.

Pokud se alternativní hostitel připojí ke schůzce dříve než vy, schůzka začne automaticky a tento alternativní hostitel převezme roli hostitele. Alternativní hostitelé, kteří se připojí po prvním alternativním hostiteli, se automaticky nestávají hostiteli. Pokud se k probíhající schůzce připojíte později, systém Webex Meetings vám automaticky obnoví roli hostitele.


V systému Webex Meetings nelze přidělit alternativního hostitele k bezplatnému účtu.

Přidání alternativních hostitelů na webové stránky Cisco Webex.

1

Přihlaste se k účtu stránek Webex.

2

Přejděte na Naplánovat schůzku.

3

Chcete-li jako alternativního hostitele stanovit konkrétní účastníky s hostitelskými účty, přidejte je do pole Účastníci, stiskněte klávesu Enter a klikněte na Udělat z tohoto účastníka alternativního hostitele.

4

Vložte zbytek informací o schůzce a klikněte na možnost Naplánovat nebo spustit schůzku.

Přidání alternativních hostitelů pro schůzky v soukromé místnosti


Pokud z někoho, kdo již čeká na úvodní stránce vaší soukromé místnosti, uděláte náhradního hostitele, nastane jeden z následujících scénářů:

 • Jestliže je alternativní hostitel přihlášen, automaticky začne schůzka ve vaší soukromé místnosti, pokud ovšem již schůzka ve vaší osobní místnosti neprobíhá.

 • Pokud alternativní hostitel není přihlášen, obdrží před zahájením schůzky výzvu k přihlášení.

1

Přejděte do Nastavení > Má soukromá místnost.

2

Zaškrtněte pole Umožnit ostatním stát se hostitelem mých schůzek v soukromé místnosti bez mé účasti.

3

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Povolit komukoli s účtem hostitele na tomto webu nebo komukoli, kdo se připojuje z ověřeného videozařízení Cisco, stát se alternativním hostitelem pro moje schůzky v soukromé místnosti

 • Chci pro mé schůzky v osobní místnosti zvolit alternativní hostitele

Tato nastavení platí pro všechny schůzky ve vaší soukromé místnosti (okamžité i naplánované schůzky).

4

Pokud jste v kroku 3 zvolili alternativní hostitele, vložte jejich e-mailové adresy (oddělené čárkami).

5

Klepněte na příkaz Uložit.

Přidání alternativních hostitelů v aplikaci Microsoft Outlook pro systém Windows

Než začnete

Ověřte, že jsou nainstalovány Nástroje ke zvýšení produktivity Webex nebo aplikace pro stolní počítače Webex.

1

K naplánování schůzky s aplikací Microsoft Outlook použijte upřednostňovanou metodu:

 • Na panelu nástrojů Webex v aplikaci Microsoft Outlook vyberte možnost Naplánovat schůzku > Naplánovat schůzku Webex.

 • Na panelu nástrojů aplikace Microsoft Outlook (zobrazení Pošta) vyberte možnost Nové položky > Schůzka nebo setkání.

 • Na panelu nástrojů v aplikaci Microsoft Outlook (zobrazení Kalendář) vyberte možnost Nová schůzka nebo Nové setkání.

2

Přidejte ke schůzce účastníky.

3

Na panelu nástrojů Webex pro pozvánku na schůzku vyberte možnost Přidat schůzku Webex.

Pokud jste zvolili možnost Naplánovat schůzku > Naplánovat schůzku Webex, můžete tento krok přeskočit.

4

Pokud se dialogové okno Nastavení systému Webex neotevře, otevřete je volbou Změnit nastavení na panelu nástrojů systému Webex.

5

V dialogovém okně Nastavení systému Webex vyberte kartu Zdroje.

6

V sekci Alternativní hostitel zaškrtněte příslušná zaškrtávací políčka pro účastníky schůzky, které chcete specifikovat jako alternativní hostitele.

7

Vyberte tlačítko OK.

Přidání alternativních hostitelů v aplikaci Microsoft Outlook pro systém Windows (Cisco Webex a TelePresence Meetings)

Tento postup použijte pouze tehdy, pokud vaše webové stránky Cisco Webex a váš účet podporují systém Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid.

Než začnete

Ověřte, že jsou nainstalovány Nástroje ke zvýšení produktivity Webex.

1

K naplánování schůzky s aplikací Microsoft Outlook použijte upřednostňovanou metodu:

 • Na panelu nástrojů Webex v aplikaci Microsoft Outlook vyberte možnost Naplánovat schůzku > Naplánovat schůzku Webex a Telepresence.

 • Na panelu nástrojů aplikace Microsoft Outlook (zobrazení Pošta) vyberte možnost Nové položky > Schůzka nebo setkání.

 • Na panelu nástrojů v aplikaci Microsoft Outlook (zobrazení Kalendář) vyberte možnost Nová schůzka nebo Nové setkání.

2

Přidejte ke schůzce účastníky.

3

Na panelu nástrojů Webex pro pozvánku na schůzku vyberte možnost Přidat Webex a Telepresence.

Pokud jste v kroku 1 zvolili možnost Naplánovat schůzku > Naplánovat schůzku Webex a Telepresence, můžete tento krok přeskočit.

4

V dialogovém okně Možnosti schůzky v části Vybrat alternativního hostitele zaškrtněte příslušná zaškrtávací políčka pro účastníky schůzky, které chcete specifikovat jako alternativní hostitele.

5

Vyberte tlačítko OK.

Přidání alternativních hostitelů v aplikaci Microsoft Outlook pro systém Mac

Než začnete

Ověřte, že jsou nainstalovány Nástroje ke zvýšení produktivity Webex nebo aplikace pro stolní počítače Webex.

1

K naplánování schůzky s aplikací Microsoft Outlook použijte upřednostňovanou metodu:

 • Na panelu nástrojů Webex v aplikaci Microsoft Outlook vyberte možnost Naplánovat schůzku > Naplánovat schůzku Webex a Telepresence.

 • Na panelu nástrojů aplikace Microsoft Outlook (zobrazení Pošta) vyberte možnost Nové položky > Schůzka nebo setkání.

 • Na panelu nástrojů v aplikaci Microsoft Outlook (zobrazení Kalendář) vyberte možnost Nová schůzka nebo Nové setkání.

2

Přidejte ke schůzce účastníky.

3

V pozvánce na schůzku vyberte možnost Přidat Webex.

Pokud jste zvolili možnost Naplánovat schůzku > Naplánovat schůzku Webex, můžete tento krok přeskočit.

4

V dialogovém okně Nastavení systému Webex vyberte možnost Změnit nastavení.

5

V sekci Alternativní hostitel zaškrtněte příslušná zaškrtávací políčka pro účastníky schůzky, které chcete specifikovat jako alternativní hostitele.

6

Vyberte tlačítko OK.

Přidání alternativních hostitelů v aplikaci Microsoft Outlook pro systém Mac (Cisco Webex a TelePresence Meetings)

Tento postup použijte pouze tehdy, pokud vaše webové stránky Cisco Webex a váš účet podporují systém CMR Hybrid.

Než začnete

Ověřte, že jsou nainstalovány Nástroje ke zvýšení produktivity Webex nebo aplikace pro stolní počítače Webex.

1

K naplánování schůzky s aplikací Microsoft Outlook použijte upřednostňovanou metodu:

 • Na panelu nástrojů Webex v aplikaci Microsoft Outlook vyberte možnost Naplánovat schůzku > Naplánovat schůzku Webex a Telepresence.

 • Na panelu nástrojů aplikace Microsoft Outlook (zobrazení Pošta) vyberte možnost Nové položky > Schůzka nebo setkání.

 • Na panelu nástrojů v aplikaci Microsoft Outlook (zobrazení Kalendář) vyberte možnost Nová schůzka nebo Nové setkání.

2

Přidejte ke schůzce účastníky.

3

Na panelu nástrojů Webex pro pozvánku na schůzku vyberte možnost Přidat Webex > Přidat Webex a Telepresence.

Pokud jste v kroku 1 zvolili možnost Naplánovat schůzku > Naplánovat schůzku Webex a Telepresence, můžete tento krok přeskočit.

4

Volbou Změnit nastavení se otevře dialogové okno Možnosti schůzky Webex a TelePresence.

5

V sekci Alternativní hostitel zaškrtněte příslušná zaškrtávací políčka pro účastníky schůzky, které chcete specifikovat jako alternativní hostitele.

6

Vyberte tlačítko OK.

Přidání alternativního hostitele k existující schůzce na webu Cisco Webex

1

Přihlaste se k účtu stránek Webex.

2

Přejděte do nabídky Nastavení.

3

Najděte schůzku, kterou chcete upravit, a označte její název.

4

Vyberte Upravit a poté Zobrazit více.

5

Zaškrtnutím pole Povolit komukoli s hostitelským účtem na těchto stránkách nebo komukoli z videozařízení registrovaného v cloudu Cisco Webex v této organizaci hostit mé schůzky povolíte komukoli s účtem hostitele na těchto stránkách plánovat schůzku za vás.

Přidání alternativního hostitele k existující schůzce v aplikaci Microsoft Outlook

1

V aplikaci Microsoft Outlook otevřete existující schůzku a upravte ji.

2

Na kartě Schůzka vyberte možnost Změnit nastavení.

3

Zvolte kartu Zdroje, v části Alternativní hostitel zaškrtněte pole u osoby, kterou chcete přidat jako alternativního hostitele, a klikněte na OK.