Vodoznak
31. kvě 2021 | zobrazení | osob/y, podle nichž byl obsah užitečný

Použití Pomocníka Webexu ve schůzkách Webexu a událostech Webexu (nové)

Webex Assistant for Meetings je inteligentní interaktivní virtuální asistent schůzek, díky kterému jsou schůzky prohledávatelné, akceschůdné a produktivnější. Pomocníka Webex můžete požádat, aby na položky akcí navážel, vzal na vědomí důležitá rozhodnutí a zvýraznil klíčové okamžiky schůzky.

Zapnutí nebo vypnutí Pomocníka Cisco Webex během schůzky nebo události Webexu

Webex Assistant pro webexové schůzky je inteligentní interaktivní virtuální asistent, díky kterému jsou schůzky a webináře prohledávatelné, akceschůdné a produktivnější. Když je asistent Webex zapnutý, hostitel a účastníci mohou zachytit zvýraznění, jako jsou položky akcí, jedním kliknutím nebo hlasovým příkazem a zobrazit titulky, aby nikdo nezmešká ani slovo z toho, co bylo řečeno. Zaznamenej schůzku nebo webinář a získej přepis po schůzce.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex. Počínaje aktualizací 41.5 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 3000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze schůzek Cisco Webex.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

Je-li povolen Webex Assistant, zobrazí se v levém dolním stránkách obrazovky hostitele. Pomocník Webex nelze skrýt.

Asistent Webexu se zobrazuje vlevo dolů

Když hostitel zapne Asistent Webex, provede zvukové oznámení, Asistent Webex je povolen pro ukládání zvukových světel.

Každý účastník je upozorněn, že pomocník Webex je na schůzce, když se připojí. Uvidí Asistenta Webexu v levém dolním levici obrazovky nebo uslyší oznámení, Webex Assistant je povolen pro ukládání zvukových světel nebo obojího.


Účastníci, kteří se připojí z aplikace Cisco Webex nebo z místnosti nebo stolního zařízení Cisco Webex, neuvidí Pomocníka Webex.

1

Chcete-li zapnout Pomocníka Webex, najeďte myší na Pomocníka Webex Služba Webex Assistant a vyberte Zapnout Pomocníka Webex.

Zapněte službu Webex Assistant
2

Pokud chcete Pomocníka Webex vypnout, najeďte myší na Pomocníka Webex Služba Webex Assistant a vyberte Vypnout Pomocníka Webex.

Vypněte službu Webex Assistant
3

Při sdílení obsahu najeďte myší na Pomocníka Webex na plovoucím panelu v horní části obrazovky a vyberte Zapnout Pomocníka Webex.

Plovoucí lišta s zapnutím Pomocníka Webex

Chcete-li pomocníka Webex vypnout, vyberte vypnout Pomocníka Webex.

Plovoucí lišta s vypnutím Pomocníka Webex

Je-li asistent Webex povolen, zobrazí se v pravém horním rohu obrazovky hostitele. Pomocník Webex nelze skrýt.

Když hostitel zapne Asistent Webex, provede zvukové oznámení, Webex Assistant je povolen pro ukládání zvukových světel.


Účastníci, kteří se připojí z aplikace Cisco Webex, neuvidí Asistenta Webexu.

Chcete-ě-aposnout Pomocníka Webex, klepněte na Pomocníka Webex Služba Webex Assistant a potom klepněte na Zapnout Pomocníka Webex.

Zapněte službu Webex Assistant

Pokud chcete Pomocníka Webex vypnout, klepněte na Pomocníka Webex Služba Webex Assistant a potom klepněte na Vypnout Pomocníka Webex.

Zakázat Pomocníka Webex
Vodoznak
31. kvě 2021| zobrazení | osob/y, podle nichž byl obsah užitečný

Zobrazení nebo skrytí uzavřených titulků během schůzky nebo události webexu

Během schůzky nebo webináře můžete zobrazovat zavřené titulky a nikdy nezmeškáte slovo, které se říká, když je zapnutý Asistent webexu pro schůzky. Webex Assistant poskytuje automatizované uzavřené titulky, díky které jsou schůzky a webináře ještě přístupnější pro účastníky se sluchovým postižením. Zatímco lidé mluví, jejich mikrofony zachytí vše, co řeknou, a Webex Assistant to automaticky přidá jako titulky nad ovládacími prvky schůzky a událostí.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex. Počínaje aktualizací 41.5 je k dispozici také v režimu webináři Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 3000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v uzavřeném titulku.

Vytvořili jsme vlastní filtr vulgárních výrazů generovaný běžnými urážlivými slovy a frázemi. Budeme pokračovat v přidávání slov a frází, jakmile nám budou identifikovány.

Titulek se zobrazí nad ovládacími prvky schůzky

Pokud nikdo nemluví, poslední titulek zmizí po 3 sekundách.

1

Pokud chcete zobrazit titulky, vyberte VZobrazit uzavřený titulek levém dolním levici obrazovky uzavřený titulek.

2

Pokud chcete titulky skrýt, vyberteSkrytí zavřených titulků V levém dolním rohu obrazovky uzavřený titulek nebo titulků.

Pokud nikdo nemluví, poslední titulek zmizí po 3 sekundách.

1

Titulky zobrazíte klepnutím na Pomocník WebexSlužba Webex Assistant a potom na Zavřené titulky.

2

Pokud chcete titulky skrýt, klepněte znovu na Zavřené titulky.

Vodoznak
31. kvě 2021| zobrazení | osob/y, podle nichž byl obsah užitečný

Zobrazení nebo skrytí panelu Titulky a zvýraznění během schůzky nebo události webexu

Pokud je během schůzky nebo webináře zapnutý Asistent webexu pro schůzky, můžete zobrazit běžící přepis schůzky nebo webináře a zachytit zvýraznění schůzky v panelu Titulky a světla na pravé straně obrazovky. Vždy budete přesně vědět, kdo co řekl, protože každý titulek obsahuje jméno reproduktoru nebo název místnosti nebo stolního zařízení, ze kterého se reproduktor připojil.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex. Počínaje aktualizací 41.5 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 3000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze schůzek Cisco Webex.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

Vpravo se objeví panel Zvýraznění titulků

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v titulku.

1

Panel můžete zobrazit nebo skrýt následujícími způsoby:

 • Najeďte myší na Pomocníka Webexu a vyberte Zobrazit titulky a světla, abyste zobrazili panel.
  Zobrazení titulků a zvýraznění

  Najeďte myší na Pomocníka Webexu a vyberte Skrýt titulky a světla, abyste panel skryli.

  Skrytí titulků a zvýraznění

  Panel můžete ✕ vpanelu Titulky a světla.

 • Přejděte na Další Další možnosti volby > Titulky a Světla, abyste panel ukázali nebo skryli.

  Světla jsou zachycena i v případě, že je panel Titulky a světla skrytý.

2

Když sdílíte obsah, najeďte myší na Asistenta Webexu na plovoucím panelu v horní části obrazovky a vyberte Zobrazit titulky a světla, abyste zobrazili panel.

Plovoucí lišta s titulky a zvýrazněními zobrazení

Vyberte Skrýt titulky a světla, chcete-li panel skrýt.

Plovoucí lišta se skrytím titulků a světel

Světla jsou zachycena i v případě, že je stránka Titulky a světla skrytá.

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v titulku.

1

Na stránku Titulky a zvýraznění můžete přistupovat několika způsoby:

 • Po povolení Pomocníka Webex klepněte na Pomocníka Webex a Služba Webex Assistant potom klepněte na Zobrazit titulky a zvýraznění.

  Zobrazit hlavní body

 • Klepněte na Další a potom naDalší možnostiTitulky a světla.

  Titulky a hlavní body

2

Klepnutím na Titulky nebo Světla přepínejte mezi kartami.

Karta Titulky

Karta Zvýraznění

Vodoznak
31. kvě 2021| zobrazení | osob/y, podle nichž byl obsah užitečný

Získání přepisu po schůzce záznamem schůzky nebo události Webex

Pokud jste hostitelem, můžete získat přepis schůzky nebo webinář, pokud schůzku zaznamenáte do cloudu. Přepis bude k dispozici na vašem webu Webex po schůzce nebo webináři. Můžete přehrávat zvukové klipy přepisu, stahovat jej, upravovat a sdílet s ostatními.

Vodoznak
31. kvě 2021| zobrazení | osob/y, podle nichž byl obsah užitečný

Vytvoření nebo odstranění zvýraznění schůzky během schůzky nebo události webexu

Hostitelé a účastníci schůzky a webináře mohou během schůzky nebo webináře zachytit klíčové body jako hlavní body pomocí Pomocníka Webexu pro schůzky. Zvýraznění jsou krátké poznámky, které lze sdílet a sledovat později. Po konci schůzky nebo webináře jsou hlavní body zaslány hostiteli e-mailem a jsou jim k dispozici na jejich webu Webex. Hostitelé mohou sdílet hlavní body s kýmkoliv, kdo má účet na svém webu Webex, a odeslat vybrané zvýraznění e-mailem ostatním.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex. Počínaje aktualizací 41.5 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 3000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze schůzek Cisco Webex.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

Na kartě Zvýraznění se zobrazí zvýraznění schůzky
Když vytvoříte zvýraznění, text se na kartě Titulky zvýrazní modře a objeví se na kartě Zvýraznění v panelu Titulky a světla. Zvýraznění jsou označena časovým razítkem a označena podle toho, jaký typ zvýraznění byl vytvořen. Popisky zahrnují položku akce, agendu, rozhodnutí, poznámku, parkoviště, připomenutí a souhrn.

1

Vytvořte zvýraznění jedním z následujících akcí:

 • V panelu Titulky a světla najeďte myší na titulek, který chcete uložit jako zvýraznění schůzky, a vyberte Zvýraznit.

  Pokud chcete zvýraznit pouze část titulku, vyberte tento text a vyberte Zvýraznit. Pokud něco omylem zvýrazníte, najeďte na něj a vyberte Unhighlight.

 • K vytvoření zvýraznění použijte hlasový příkaz.
 • Mluvte přirozeně a Asistent Webexu bude během schůzky naslouchat aktivační události klíčových slov a zachytit okamžiky. Seznam aktivačních událostí klíčových slov najdete v tématu Použití hlasových příkazů ve schůzce nebo události webexu.
2

Odstraňte zvýraznění výběrem karty Světla v panelu Titulky a světla a výběrem zvýraznění Odstranit vedle zvýraznění, které chcete odstranit.

Když vytvoříte zvýraznění, text se na kartě Titulky zvýrazní modře a zobrazí se na kartě Zvýraznění na stránce Titulky a zvýraznění. Světla jsou označena a označena podle typu vytvořeného zvýraznění. Popisky zahrnují položku akce, agendu, rozhodnutí, poznámku, parkoviště, připomenutí a souhrn.

1

Vytvořte zvýraznění jedním z následujících akcí:

2

Odstraňte zvýraznění jedním z následujících postupů:

 • Klepněte na > Titulky a světla ,přejděte na kartu Titulky a klepněte na zvýraznění, které chcete odstranit. Klepněte na Odebrat ze světel.

  Karta Titulky

  Tento obrázek není k dispozici v náhledu/cisco.com

 • Klepněte na > Titulky a zvýraznění, přejděte na kartu Zvýraznění, potáhněte doleva po zvýraznění, které chcete odstranit, a klepněte na OdstranitOdstranit.

  Karta Zvýraznění

Vodoznak
31. kvě 2021| zobrazení | osob/y, podle nichž byl obsah užitečný

Použít hlasové příkazy a klíčová slova Cisco Webex Assistant během setkání nebo události Webex

Kdykoli během schůzky nebo webového semináře můžete zapnout Webex Assistant, abyste povolili funkce zaznamenávání umělé inteligence. Automatické zaznamenávání poznámek znamená, že jsou zachyceny vrcholy schůzek a webinářů, takže můžete strávit méně času řízením schůzky nebo webináře a více času zaměřením na výsledky. Nejdůležitějšími body nebo důležitými momenty setkání a webináře jsou nejvýznamnější události. Interaktivní hlasové příkazy a klíčové fráze automaticky zachycují důležité okamžiky, čímž činí schůzky a webináře praktičtějšími.

Počínaje aktualizací 41.5 je Webex Assistant k dispozici také v režimu Webex Events (nových) webinářů pro plány, které podporují až 3000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Hlasové příkazy

Jednoduše požádejte asistenta Webexu, aby dělal věci, jako je vytváření položek akcí, pořizování poznámek a dokonce nastavoval budoucí schůzky nebo webové semináře pouze vaším hlasem. Pro zvýraznění použijte probuzovací frázi “OK Webex” následovanou příkazem.

Nemůžeš si přizpůsobit frázi budíček.

Nemůžete ovládat hlasitost Webex Assistant.

Pokud používáte také Webex Assistant for Rooms, viz Použít Webex Assistant na schůzce a na zařízení Webex Room Device.

Hlasový příkaz

Příklad hlasového příkazu

Příklad Zvýraznění na kartě Zvýraznění

OK Webex, vytvořte položku akce...

OK Webex, vytvořte akční položku pro kontrolu posuvné plošiny.

Úkol

OK Webexi, vytvoř agendu...

OK Webexe, vytvoř agendu pro toto setkání, která přezkoumá naše vydání na trh.

Agenda

OK Webexi, rozhodni se...

OK Webex, vytvořte rozhodnutí o pokračování s nejnovějším návrhem.

Úkol

OK Webexi, vytvoř poznámku...

OK Webexi, vytvoř poznámku, že jsme návrh aktualizovali.

Poznámka

OK Webex, vytvoř souhrn...

OK Webexi, stručně řečeno, pokračujeme v pátečním plánu vydání.

Shrnutí

OK Webex, vytvoř úkol...

OK Webex, vytvořte úkol pro kontrolu seznamu kandidátů.

Úkol

OK Webex,... zvýrazni to.

Webexi, přednášející konference to na poslední chvíli zrušil, zvýrazni to.

Poznámka

Dobře Webexi, naplánuj další schůzku...

OK Webexi, naplánuj na pondělí ve 15: 00 kontrolní schůzku.

Úkol

Asistent Webexu naplánuje schůzku Webexu s aktuálními účastníky v určený čas a datum.

Klíčová slova

Použití kterékoli z následujících klíčových frází automaticky spustí důležité okamžiky v konverzaci. Mluvte přirozeně a Webex Assistant zachytí důležité okamžiky a zahrne je do poznámek po schůzce.

Klíčová slova nejsou v současné době přizpůsobitelná.

Během schůzky tyto okamžiky používají štítky Akční položka, Rozhodnutía Poznámka, ale tyto štítky mohou být změněny po schůzce na webexu.

Skupina klíčových slov

Klíčové fráze

Úkol

 • Akční položka/položky

 • Můžeš to naplánovat?

 • Následná opatření

 • Následná opatření s

 • Další krok (y)

 • Naplánujte prosím

 • Musíme naplánovat

 • Měli bychom to naplánovat.

Rozhodnutí

 • Rozhodnutí je

 • Souhlasíme

Poznámka

 • Zachyťte tento bod

 • Zapište si to.

Seznamte se s asistentem webexu

Hlasový příkaz

Webexi, jsi tam?

OK Webexi, řekni mi vtip.

Dobře Webexi, co můžeš dělat?

Dobře Webexi, jak se jmenuješ?

OK Webex, ahoj.

OK Webexi, co máš za lubem?

Dobře Webexi, kdo tě stvořil?

OK Webexi, jakými jazyky mluvíš?

Vodoznak
31. kvě 2021| zobrazení | osob/y, podle nichž byl obsah užitečný

Změna formátu titulků ve schůzce nebo události webexu

Velikost písma a barvu pozadí titulků můžete změnit, aby byly čitelné. Pokud titulky zakrývá obsah, který se sdílí, můžete panel titulků přesunout z cesty.

Změna formátu titulků

Než začnete

Počínaje aktualizací 41.5 je Asistent webexu pro schůzky k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 3000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů. Tato funkce je k dispozici, pokud je asistent Webexu během schůzky nebo události zapnutý.

1

Vybrat Další možnosti

2

v panelu titulků a prokažte jeden z následujících příkazů:

 • Vyberte Velikost písma a přetažením jezdce zvětšte nebo zmenšte písmo.
 • Vyberte Použít světlé pozadí nebo Použít tmavé pozadí .
3

Přetažením panelu titulků jej přesuňte.

Pokud chcete panel titulků přesunout zpět do výchozí polohy, vyberte Další možnosti v panelu titulků a vyberte Zpět na výchozí pozici.

Vodoznak
31. kvě 2021| zobrazení | osob/y, podle nichž byl obsah užitečný

Použít asistenta Webex na schůzce, události nebo na zařízení Webex Room

Pokud je Webex Assistant povolen na schůzce Webex a na zařízení v místnosti Webex, Webex Assistant reaguje na hlasové příkazy relevantní pro jeho roli a funkce.

Počínaje aktualizací 41.5 je Webex Assistant for Meetings k dispozici také v režimu Webex Events (nový) webinář pro plány, které podporují až 3000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Webex Assistant for Meetings odpovídá každému na setkání, zatímco Webex Assistant for Rooms odpovídá pouze lidem v místnosti.

Asistent webexu na schůzce reaguje na hlasové příkazy, jako jsou hlavní body schůzky, akční body a poznámky. Další informace naleznete v části Používání hlasových příkazů Cisco Webex Assistant na schůzce nebo události Webex.

Webex asistent na zařízení místnosti reaguje na hlasové příkazy zaměřené na řízení, jako je "Připojit se k mému osobnímu pokoji", "Ukončit schůzku" a "Zesílit hlasitost." Další informace naleznete v části Začínáme s asistentem Webex pro zařízení.

Byl tento článek užitečný?

Související články

Naposledy zobrazené

×