Spolupráce ve třídě v aplikaci Cisco Webex Education Connector je snadný způsob, jak poslat zprávu spolužákovi nebo instruktorovi, chatovat ve skupině a sdílet soubory, na kterých spolupracujete. Zjistěte, jak to funguje.

Týmy

V aplikaci Cisco Webex Teams vám týmy pomohou udržet vše zorganizované díky rozdělení několika prostorů se společným tématem do kategorií. Máte tým pro svůj kurz a můžete mít prostory pro menší skupiny v rámci kurzu.

Pomocí přihlašovacích údajů aplikace Webex Teams se přihlaste při prvním přechodu na kartu Spolupráce ve třídě v aplikaci Webex Education Connector ve vašem kurzu.

Prostory

V aplikaci Cisco Webex Teams probíhá veškerá práce v prostorech, kde můžete odesílat zprávy, telefonovat, pořádat videokonference, tabule a sdílet soubory. Prostory fungují nejlépe pro skupinu lidí, kteří spolupracují na konkrétním tématu nebo jednom projektu. Ve výchozím nastavení je k dispozici obecný prostor se všemi členy vašeho týmu. Nové prostory můžete vytvářet s několika lidmi nebo někomu poslat zprávu přímo.

Odeslání zprávy

Když určité osobě poprvé pošlete zprávu v aplikaci Cisco Webex Teams, vytvoříte konverzaci jen mezi vámi dvěma. Až mu příště pošlete zprávu, vaše konverzace začne přesně tam, kde naposledy skončila. Když odešlete zprávu do určitého prostoru, všichni členové tohoto prostoru ji uvidí.

  1. Z aplikace Webex Education Connector ve vašem kurzu přejděte do nabídky Webex Teams > Prostory.

  2. Vyberte prostor nebo osobu, do kterého nebo které chcete poslat zprávu.

  3. Napište zprávu a stiskněte Enter.

Sdílení souboru

Snadno a rychle sdílejte soubory, například poznámky k přednášce nebo skupinový projekt, pomocí nástroje Spolupráce ve třídě. Máte několik různých možností pro sdílení souborů.

  1. Přetáhněte soubor do oblasti zprávy nebo klikněte na tlačítko + Příloha a vyberte soubor.

  2. Výběrem možnosti Sdílet můžete soubor odeslat.

Můžete se připojit ke schůzkám naplánovaným vaším instruktorem.

1

Vyberte kartu Nadcházející.

2

Vyberte možnost Připojit se, až nastane čas připojit se ke schůzce.

Minulé schůzky a jakékoli nahrávky si můžete prohlédnout na kartě Minulé schůzky.

Váš instruktor může pomocí aplikace Webex Education Connector pořádat úřední hodiny. Dostupná data a časy najdete na kartě Úřední hodiny. Chcete-li naplánovat čas se svým instruktorem, postupujte následovně:

1

Vyberte instruktora, se kterým se chcete setkat. Jeho jméno najdete v rozbalovacím seznamu v levé části obrazovky.

2

Ze seznamu vyberte dostupný časový úsek a vyberte možnost Potvrdit schůzku.

3

Vyberte možnost Hotovo.