Når du bliver inviteret til et WebEx-standard møde, et personligt lokale-møde eller et teammøde, får du en invitation i din kalender applikation.

Når det er tid til at mødes, skal du deltage ved hjælp af valgmulighederne i den inviterede:

  • Vælg møde linket.
  • Ring til video adressen for at deltage fra et standard baseret video system.
  • Brug deltagelse via telefon oplysninger til at deltage fra din telefon. For oplysninger om brug af din telefon til møder, se WebEx teams | Deltag i et møde via telefonen.

 

På iPhones eller iPads ved hjælp af iOS 11,2 eller nyere kan du deltage i WebEx standard møder, møder i personligt lokale og team møder direkte fra din kalender invitation ved at trykke på eller fra en møde underretning.

Hvis du har problemer med at deltage i et WebEx team-møde, kan det være, fordi mødet har nået sin fulde kapacitet. Antallet af personer, der kan deltage i et WebEx team-møde, kan variere, afhængigt af kontotypen for den person, der oprettede det rum, der er tilknyttet dette møde. For yderligere oplysninger, se møde egenskaber og møde sponsorer i Cisco WebEx teams.

Hvis mødet er tilknyttet et rum, som du ikke er medlem af, venter du i informations funktionen, indtil et andet medlem af rummet er tilsluttet.