Jabber-team meddelelser – denne artikel beskriver funktioner, der kun gælder for Jabber-team meddelelser.

I området skal du gå til Områdeoplysninger > Beskeder og indstille dine præferencer.

Tryk på områdenavnet i området, og gå til Indstillinger > Beskeder. Deaktiver til/fra-funktionen Global besked, og angiv dine præferencer.

Under fanen Chat skal du vælge og holde nede på området, vælge Opdater beskedog angive dine præferencer.