Skjul mindre vigtige rum

Du kan skjule alle typer rum, som du ikke længere finder vigtige, herunder grupperum og rum til direkte beskeder.

På rumlisten skal du højreklikke på rummet og vælge Skjul .

Eller, når du er i rummet, skal du gå til Rumoplysninger, klikke på Underretninger, vælge Fra og Skjul område, derefter klikke .

Når du skjuler et rum:

  • Alle underretninger deaktiveres automatisk for det pågældende rum.

  • Hvis rummet er på din favoritliste, fjernes det fra listen.

Du kan dog stadig se skjulte rum i søgeresultaterne og på dit teams liste over områder.


 

Gå til for at få vist et rum , skal du vælge Skjult , højreklik derefter på rummet, og vælg Vis skjul .

På rumlisten skal du trykke langt på mellemrummet og trykke på Skjul .

Du kan også skjule et rum i genvejsmenuen, stryge til venstre på et rum og trykke på Mere , og tryk så på Skjul .

Når du skjuler et rum:

  • Alle underretninger deaktiveres automatisk for det pågældende rum.

  • Hvis rummet er på din favoritliste, fjernes det fra listen.

Du kan dog stadig se skjulte rum i søgeresultaterne og på dit teams liste over områder.


 

Tryk på for at få vist et mellemrum , skal du vælge Skjult , kan du derefter enten trykke længe på mellemrummet og trykke på Vis skjul , eller stryg til venstre på rummet, tryk på Mere , og tryk så på Vis skjul .

På rumlisten skal du trykke langt på mellemrummet og trykke på Skjul .

Når du skjuler et rum:

  • Alle underretninger deaktiveres automatisk for det pågældende rum.

  • Hvis rummet er på din favoritliste, fjernes det fra listen.

Du kan dog stadig se skjulte rum i søgeresultaterne og på dit teams liste over områder.


 

Tryk på for at få vist et rum , skal du vælge Skjult , tryk derefter langt på mellemrumstasten, og tryk på Vis skjul .