1

Gå til teams, Vælg nyt team, Navngiv teamet, og klik på Opret team. Dit team er tildelt en farve, så du nemt kan skelne det fra de andre.

2

Vælg det nye team, klik på teammedlemmer, og Tilføj teammedlemTilføj Team medlem. Derefter skal du indtaste et navn eller en e-mailadresse og vælge fra resultatlisten. Personer bliver automatisk føjet til den generelle plads, men de kan så deltage i alle team pladser selv.

3

Hvis du vil oprette flere rum, skal du klikke på nyt rumog indtaste et rum navn.

1

Gå til teams, klik på Opret et nyt team, Navngiv dit team, og vælg Opret. Dit team er tildelt en farve, så du nemt kan skelne det fra de andre.

2

Vælg det nye team, klik på medlemmer, og Tilføj teammedlem. Indtast derefter et navn eller en e-mailadresse, Vælg fra resultatlisten, og klik på udført. Personer bliver automatisk føjet til den generelle plads, men de kan så deltage i alle team pladser selv.

3

Hvis du vil oprette flere rum, skal du klikke på mellemrum, derefter nyt rumog indtaste et rum navn.

1

Gå til teams, tryk på , Navngiv dit team, og tryk derefter på Opret team.

2

For at tilføje personer skal du vælge teamet på listen teams, trykke på teammedlemmer > Tilføj teammedlem, Indtast deres navn eller e-mailadresse, og tryk derefter på Tilføj.

3

Hvis du vil oprette flere rum, skal du trykke på Opret rum, indtaste et rum navn og derefter trykke på Opret rum.

4

Tryk på detaljer for at ændre teamets farve. Tryk derefter på Skift team farve , og vælg den ønskede farve.

1

Gå til teams, tryk på , Navngiv dit team, og tryk derefter på Opret team.

2

For at tilføje personer skal du vælge teamet på teams-listen og derefter trykke på teammedlemmer > TILFØJ TEAM MEDLEMMER, Indtast deres navn eller e-mailadresse, og vælg dem fra resultatlisten, og tryk derefter på OK.

3

Tryk på mellemrum for at oprette flere rum > Opret rum, Indtast et rum navn, og tryk derefter på Opret.

4

Tryk på detaljer for at ændre teamets farve. Tryk derefter på Skift team farve , og vælg den ønskede farve.

1

Gå til teams, klik på Opret team, Navngiv dit team, og klik på Opret. Dit team er tildelt en farve, så du nemt kan skelne det fra de andre.

2

For at tilføje personer skal du klikke på medlemmer, tilføje Team medlem og derefter skrive et navn eller en e-mailadresse. Vælg et navn fra resultatlisten, eller klik på Tilføj Team medlem. Personer bliver automatisk føjet til den generelle plads, men de kan så deltage i alle team pladser selv.

3

Hvis du vil oprette flere rum, skal du klikke på nyt rumog indtaste et rum navn.