Webex-assistent er tilgængelig i Webex Meetings version 40.4 og senere.

Denne funktion kræver Cisco Webex-videoplatform version 2.0 med deltagelse i møder fra videosystemer aktiveret. Find ud af, hvilken version du bruger, i Find dit Cisco Webex Meetings-versionsnummer.

Hvis Webex-assistenten er aktiveret på dit Webex-websted, kan mødeværter aktivere eller deaktivere Webex-assistenten under mødet. Hvis du vil aktivere Webex-assistenten automatisk, hver gang du starter et møde, skal du markere valgmuligheden Webex-assistent i dine præferencer for Planlægning.

Når Webex-assistent er aktiveret, vises den nederst til venstre på værtens skærm. Webex-assistent kan ikke skjules.

Webex-assistenten vises nederst til venstre

Når værten tænder for Webex-assistent, foretager det lydmeddelelsen, og Webex-assistent er aktiveret til at gemme lydhøjdepunkter.

Hver deltager underrettes om, at Webex-assistenten deltager i mødet, når de deltager. De vil se Webex-assistenten nederst til venstre på deres skærm eller høre meddelelsen. Webex-assistenten er aktiveret til at gemme lydhøjdepunkter eller begge dele.


Mødedeltagere, som deltager fra Cisco Webex Teams eller fra et Cisco Webex-lokale eller en skrivebordsenhed, kan ikke se Webex-assistenten.

1

For at aktivere Webex-assistent skal du holde markøren over Webex-assistenten Webex Assistant og vælge Slå Webex-assistent til.

Slå Webex Assistant til
2

For at slå Webex-assistenten fra skal du holde markøren over Webex Assistant Webex-assistenten og vælge Slå Webex-assistent fra.

Slå Webex Assistant fra
3

Når du deler indhold, skal du holde markøren over Webex-assistenten på den svævende bjælke øverst på skærmen og vælge Slå Webex-assistent til.

Svævende bjælke med Tænd for Webex-assistent

Hvis du vil slå Webex-assistent fra, skal du vælge Slå Webex-assistent fra.

Svævende bjælke med Sluk for Webex-assistent

Når Webex-assistenten er aktiveret, vises den øverst til højre på værtens skærm. Webex-assistenten kan ikke skjules.

Når værten tænder for Webex-assistenten, sker lydmeddelelsen, og Webex-assistenten er aktiveret til at gemme lydhøjdepunkter.


Mødedeltagere, som deltager fra Cisco Webex Teams, kan ikke se Webex-assistenten.

For at aktivere Webex-assistenten skal du trykke på Webex Assistant Webex-assistenten og derefter trykke på Slå Webex-assistent til.

Slå Webex Assistant til

For at slå Webex-assistenten fra skal du trykke på Webex Assistant Webex-assistenten og derefter trykke på Slå Webex-assistent fra.

Deaktiver Webex-assistent