Cisco Webex Meetings og møder i personligt lokale

Når du planlægger et Webex-møde eller et møde i et personligt lokale fra din kalender, afhænger antallet af personer, der kan deltage i dit møde, af din Webex-licens, og hvordan du deltager. Uanset hvor mange deltagere din licens tillader, er det kun op til 200 personer, der kan deltage fra en videoenhed eller Webex-appen. Videoenheder og Webex-deltagere tæller også med i din grænse for mødestørrelse.

Møder fra et rum

Når du planlægger eller starter et møde i appen, kan du se, hvor mange personer der kan deltage.

I rummet skal du klikke på Planlæg for at se mødeoplysningerne.

Hvis du vælger Få mere at vide, kan du få flere oplysninger om rummets mødeegenskaber.

De forskellige rum har forskellige mødefunktioner, afhængigt af den kontotype, som mødesponsoren har. I rum, hvor sponsoren har en gratis konto, kan op til 25 personer deltage i dit møde. I rum, hvor sponsoren har en betalt Webex Calling- eller Webex-konto, kan op til 100 personer deltage. I rum, hvor sponsoren har en betalt Webex Meetings-konto, kan op til 200 personer deltage. Ethvert antal gæster uden Webex-konti kan deltage i mødet, men de tælles også med i grænsen for mødestørrelse. Få yderligere oplysninger i Cisco Webex-mødefunktioner og mødesponsorer.

Sådan tæller personer og enheder med i mødestørrelsesgrænsen

Grænsen for mødestørrelse tælles på samme måde for planlagte Webex-møder, møder i personligt lokale og møder fra et rum. Hver person, der deltager i dit møde, tæller som 1 i forhold til grænsen for mødestørrelse, uanset om vedkommende er tilsluttet en videoenhed eller ej. En tilsluttet videoenhed i mødet tæller også med i mødestørrelsen. Hvis du for eksempel er i et konferencelokale med to andre personer, og du alle er forbundet til en rumenhed, tæller du som 4 i alt (hver app plus lokaleenheden).

Hvordan personer deltager i dit møde

Tælling med hensyn til mødestørrelsesgrænse

Standardbaseret videoenhed

1

Skype til erhverv-app

1

Webex-app

1

Forbundet med en videoenhed fra Webex Meetings ellerWebex-appen

2

4 personer tilsluttet til en videoenhed via Webex Meetings eller Webex-appen

5

Kun telefon

2

Forbundet med en fastnettelefon fra Webex-appen

2

Hvordan videoenheder og Webex-deltagere tæller med i grænsen for videoenheder

Grænsen for videoenheder tælles på samme måde for planlagte Webex-møder, møder i personligt lokale og møder fra et rum. Hver videoenhed, der deltager i dit møde, tæller som 1 for grænsen for videoenheder, uanset hvor mange personer der er forbundet til den. Hver person, der deltager ved hjælp af Webex-appen, tæller også som én videoenhed, uanset om de er forbundet til en videoenhed eller ej. Hvis du f.eks. er i et konferencelokale med tre andre personer, og du alle er forbundet til en rumenhed fra Webex-appen, tæller du som 5 videoenheder i alt (hver person plus rumenheden).

Hvordan personer deltager i dit møde

Tælling i forhold til videoenheders grænse

Standardbaseret videoenhed

1

Webex-app

1

Forbundet med en videoenhed fra Webex-appen

2

4 personer har oprettet forbindelse til en videoenhed via Webex-appen

5

Forbundet med en fastnettelefon fra Webex-appen

1