For yderligere oplysninger om XML API 39 og XML API 11, se Oversigt over Cisco WEBEX MEETINGS XML API-opdateringer (XML api 39 og tidligere).

For opdateringer til XML API 11 SP9 og tidligere skal du gå til Cisco DevNet.

API 40.4.0-opdateringer

XML API 40.4.0-opdateringer

Gennemtving e-mail bekræftelse ved ændring af e-mails i XML API

Efter en websteds administrators aktiverede bekræftelse er påkrævet, for at brugeren kan opdatere e-mailadresse i Webex Webstedsadministration:

 • Hvis en ikke-webstedsadministrator konto kalder SetUser -API'en for at ændre e-mailadresser, forbliver den aktuelle e-mail, indtil den nye e-mail er bekræftet. E-mail bekræftelsen af konto ændringer sendes til den nye e-mailadresse med "bekræftelse af ændring af Webex-konto". Når du har klikket på linket i e-mailen for at bekræfte det, er den nye e-mailadresse straks tilknyttet.


  Hvis en ikke-webstedsadministrator ringer til SetUser -API'en flere gange uden at afslutte e-mail bekræftelsesprocessen, holdes den aktuelle e-mail, og den nyeste nye e-mail er den, der skal verificeres.

 • Hvis en webstedsadministrator konto kalder SetUser API for at ændre e-mailadresser, udløses e-mail bekræftelsesprocessen ikke. Den nye e-mail vil øjeblikkeligt blive knyttet til værtens eller møde deltagerens konto.

Påvirkede API'er:

 • SetUser

GetEnrollmentInfo -timeout og nulstilling af forbindelse

GetEnrollmentInfo API søger i øjeblikket IP-adresser på domænenavne systemet, hvilket udløser enorme påvirkning af præstation. Vi planlægger at forenkle denne proces med et tomt svar i <domain> feltet.

Påvirkede API'er:

 • GetEnrollmentInfo

GetEnrollmentInfo- anmodnings eksempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
<siteName>sqdemo6</siteName>
<webExID>Xxx</webExID>
<password>Xxxx</password>
<partnerID>webexpartner</partnerID>
</securityContext>
</header>
    <body>
        <bodyContent
            xsi:type="java:com.webex.service.binding.attendee.GetEnrollmentInfo">
            <sessionKey>716773566</sessionKey>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

GetEnrollmentInfo svar eksempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"
    xmlns:att="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/attendee">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Succes</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Primære</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="att:getEnrollmentInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <att:session>
                <att:confID>154279066999981548</att:confID>
                <att:attendee>
                    <att:attendeeID>3191792</att:attendeeID>
                    <att:enrollFields>
                        <att:defaultFields>
                            <att:firstName>Alex</att:firstName>
                            <att:lastName>Yang</att:lastName>
                            <att:email>omega.alex.yang@gmail.com</att:email>
                            <att:company></att:company>
                            <att:phoneNum></att:phoneNum>
                            <att:title></att:title>
                            <att:receiveInfo>Falsk</att:receiveInfo>
                            <att:address1></att:address1>
                            <att:address2></att:address2>
                            <att:city></att:city>
                            <att:state></att:state>
                            <att:zipcode></att:zipcode>
                            <att:country></att:country>
                            <att:leadSourceID></att:leadSourceID>
                            <att:leadScore>0,0</att:leadScore>
                        </att:defaultFields>
                        <att:customFields/>
                    </att:enrollFields>
                    <att:domain> </att:domain>
                    <att:ipAddress>10.35.240.53</att:ipAddress>
                    <att:submitTime>02/27/2020 22:03:57</att:submitTime>
                    <att:status>Godkendt</att:status>
                </att:attendee>
                <att:attendee>
                    <att:attendeeID>3191797</att:attendeeID>
                    <att:enrollFields>
                        <att:defaultFields>
                            <att:firstName>AlexKKK</att:firstName>
                            <att:lastName>Test</att:lastName>
                            <att:email>achillesyang@hotmail.com</att:email>
                            <att:company></att:company>
                            <att:phoneNum></att:phoneNum>
                            <att:title></att:title>
                            <att:receiveInfo>Falsk</att:receiveInfo>
                            <att:address1></att:address1>
                            <att:address2></att:address2>
                            <att:city></att:city>
                            <att:state></att:state>
                            <att:zipcode></att:zipcode>
                            <att:country></att:country>
                            <att:leadSourceID></att:leadSourceID>
                            <att:leadScore>0,0</att:leadScore>
                        </att:defaultFields>
                        <att:customFields/>
                    </att:enrollFields>
                    <att:domain> </att:domain>
                    <att:ipAddress>10.154.181.15</att:ipAddress>
                    <att:submitTime>02/27/2020 22:07:38</att:submitTime>
                    <att:status>Godkendt</att:status>
                </att:attendee>
                <att:matchingRecords>
                    <serv:total>2</serv:total>
                    <serv:returned>2</serv:returned>
                    <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
                </att:matchingRecords>
                <att:sessionKey>716773566</att:sessionKey>
            </att:session>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

API 40.2.0-opdateringer

XML API 40.2.0-opdateringer

Klik her for at downloade XML API-40.2.0s skemaet.

Fjern anonym adgang til LstSummarySession

Som en sikkerhedsforbedring, stopper vi understøttelsen af anonym adgang til LstSummarySession API. Hvis Webex Meetings anonym adgang til API'EN, returneres følgende fejlkode og meddelelse: "000015 beklager, der blev ikke fundet nogen optagelse."

Påvirkede API'er:

 • LstSummarySession

LstSummarySession- anmodnings eksempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
        <siteName>sitename1</siteName>
    </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstsummarySession">
        <sessionKey>211894651</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

LstSummarySession svar eksempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"

xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Fiasko</serv:result>
            <serv:reason>Beklager, ingen optagelse fundet</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>Primære</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Oprettelse af møde og SetMeeting sikkerhedsforbedringer


Denne ændring blev foretaget i XML API-40.2.0, men dens beskrivelse er blevet redigeret efter at have modtaget kundefeedback.

Som en sikkerhedsforbedring opdaterede vi oprettelse af møde -og SetMeeting- API'erne til ikke at tillade brugere at planlægge et møde starttidspunkt, der allerede er passeret. Hvis de forsøger, beder API fejlmeddelelsen: "060016 sessionens starttidspunkt bør være senere end det aktuelle tidspunkt." Hvis en bruger skal planlægge et øjeblikkeligt møde, anbefaler vi, at mødets starttidspunkt indstilles til fem minutter senere end det aktuelle tidspunkt.

Påvirkede API'er:

 • Oprettelse af møde

 • SetMeeting

API 40.1.2-opdateringer

XML API 40.1.2-opdateringer

Klik her for at downloade XML API-40.1.2s skemaet.

Planlægning af et møde genererer automatisk en adgangskode, hvis en sådan ikke leveres

Vi har forbedret oprettelse af møde, createEvent, CreateTrainingSession ogCreateTeleconferenceSession for at inkludere en adgangskode i API-svarets brødtekst.

Som standard skal indstillingen alle møder/begivenheder/session have en adgangskode være aktiveret. Hvis API-anmodningen ikke inkluderer en adgangskode i dette scenario, genereres der automatisk en adgangskode fra XML API-serverne.

Hvis indstillingen alle møder/begivenheder/sessioner skal have en adgangskode er deaktiveret, og API-anmodningen ikke inkluderer en adgangskode, genereres der ikke en adgangskode fra XML API-serverne.

Hvis API-anmodningen inkluderer en adgangskode, vil svaret indeholde den adgangskode, uanset alle møder/begivenheder/sessioner, skal have en adgangskode indstilling, der aktiveres eller deaktiveres.

Påvirkede API'er:

 • Oprettelse af møde

 • CreateEvent

 • CreateTrainingSession

 • CreateTeleconferenceSession

Oprettelse af møde- svaret har nu Meeting password- elementet:

Oprettelse af møde- anmodnings eksempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>

     <siteName>siteName1</siteName>
     <webExID>brugerID</webExID>
     <password></password>      <partnerID>webexpartner</partnerID>   </securityContext> </header> <body> <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.meeting.CreateMeeting">     <metaData>         <confName>Test_Auto_Generated_mtg_pwd</confName>
        <meetingType>3</meetingType>
    </metaData>

<schedule>
  <startDate>10/28/2020 17:35:00</startDate>
</schedule>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Oprettelse af møde svar eksempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting" xmlns:att="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/attendee">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Succes</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Primære</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="meet:createMeetingResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <meet:meetingkey>806745263</meet:meetingkey>
            <meet:meetingPassword>UzXJuzUD428</meet:meetingPassword>
            <meet:iCalendarURL>
                <serv:host>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=md225d5935256319ef21b71dd8ebd0640</serv:host>
                <serv:attendee>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m26bf5e25ca587d32302fb29951b92e15</serv:attendee>
            </meet:iCalendarURL>
            <meet:guestToken>cfc7f3246d4862f1bb69b803e8615b7a</meet:guestToken>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

CreateEvent- svaret har nu elementet eventPassword :

CreateTrainingSession -og CreateTeleconferenceSession- svarene har nu sessionPassword- elementet:

API 40.1.0-opdateringer

XML API 40.1.0-opdateringer

Klik her for at downloade XML API 40,1-skemaet.

GetSessionInfo- forbedringer

Vi har tilføjet nye elementer til GetSessionInfo API. API returnerer nu også oplysninger om mobile enheder.

Påvirkede API'er:

 • GetSessionInfo

GetSessionInfo anmodnings opdateringer:

Anmodnings eksempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
        <siteName>sqdemo11</siteName>
        <webExID>webstedsadministrator</webExID>
        <password>P@ss1234</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>713707633</sessionKey>
        <pmrUrl>https://go.webex.com/join/dongchen</pmrUrl>
        <sipUrl>dongchen@go.webex.com eller 123456789_go@webex.com eller 123456789@go.webex.com</sipUrl>
        <meetingLink>https://go.webex.com/go/j.php?MTID=m814c6a483d4b5052d539f88d67acbad6</meetingLink>
        <meetingUuid>34567323456787654323456787654</meetingUuid>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

LstAccessAnywhereHistory- forbedringer

Vi har tilføjet en ny API, lstAccessAnywhereHistory, til at svare med Webex Access Anywhere rapportoplysninger.

Påvirkede API'er:

 • LstAccessAnywhereHistory

LstAccessAnywhereHistory anmodnings opdateringer:

Opdateringer til LstAccessAnywhereHistory- svar:

Anmodnings eksempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
<siteName>sqdemo6</siteName>
<webExID>test</webExID>
<password>P@ss1234</password>
</securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstAccessAnywhereHistory">
<hostWebexID>test1</hostWebexID>
<startTimeScope>
<sessionStartTimeStart>09/29/2019 00:42:34</sessionStartTimeStart>
<sessionStartTimeEnd>12/29/2019 04:42:34</sessionStartTimeEnd>
</startTimeScope>
<endTimeScope>
<sessionEndTimeStart>9/29/2019 02:42:34</sessionEndTimeStart>
<sessionEndTimeEnd>12/29/2019 05:42:34</sessionEndTimeEnd>
</endTimeScope>
<listControl>
<serv:startFrom>1</serv:startFrom>
<serv:maximumNum>10</serv:maximumNum>
<serv:listMethod>ELLER</serv:listMethod>
</listControl>
<order>
<orderBy>Starttidspunkt</orderBy>
<orderAD>Asc</orderAD>
</order>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Svar eksempel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
    xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"
    xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Succes</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Primære</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:LstAccessAnywhereHistoryResponse"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>775</serv:total>
                <serv:returned>10</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:accessAnyWhereInfo>
                <history:confID>123456</history:confID>
                <history:userName>Dean</history:userName>
                <history:computerName>6926_dean</history:computerName>
                <history:clientIP>10.224.222.183</history:clientIP>
                <history:startTime>11/29/2019 03:05:44</history:startTime>
                <history:endTime>11/29/2019 03:10:06</history:endTime>
                <history:duration>5</history:duration>
            </history:accessAnyWhereInfo>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>