Klik på Skift filter for at se dine filtre, vælge kladderog derefter vælge den meddelelse, du vil udfylde.

Klik på , gå til kladder, og vælg derefter den meddelelse, du vil udfylde.

Klik på , gå til kladder, og vælg derefter den meddelelse, du vil udfylde.