Med delingen kan du tilslutte Cisco Webex-lokaletelefon til en computer og til en skærmvisning. Brug denne funktion til at samarbejde med dine kolleger og kunder.

Du kan forbinde alt sammen på to måder:

 • Trådløs deling – gør det muligt at forbinde enhederne uden brug af kabler. Du kan bruge din Webex-app, som giver dig mulighed for at dele via din Cisco Webex Meetings-app. Dette kræver, at du parrer din telefon og din mødeapp. Hvis du ikke har en Webex-konto, skal du bruge gæstedeling.

  Denne funktion er kun tilgængelig, hvis administratoren konfigurerer den..

 • Kabeldeling – gør det muligt at forbinde enhederne med HDMI-kabler. Alle kan bruge kabeldeling til at samarbejde uden for et Webex-møde eller et opkald. Men du kan kun bruge kabeldeling under et Webex-møde, hvis administratoren konfigurerer det.

Du ophæver delingen, hvis du accepterer et opkald, starter et Webex-møde eller frakobler et kabel.

Du kan tilslutte Cisco Webex-lokaletelefon til Cisco Webex-appen med proximity-parring. Dette giver dig de funktioner, der er komptaible med nærhed, på Webex Meetings- og Teams-appen.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis administratoren konfigurerer den.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se under "Webex Teams-appen forbindes automatisk med lokale- og bordenheder" (https://help.webex.com/en-us/nliifbo/Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices) eller "Brug Cisco Webex Meeting-computerappen" ( https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App).

Med gæstedeling kan du dele indhold trådløst fra Cisco Webex-lokaletelefon uden en Webex-app eller Webex-konto.

Bemærk følgende, når du bruger gæstedeling:

 • Deling fungerer, når enheden er inaktiv. Når enheden er i gang med et opkald, eller en anden person deler, kan du ikke starte en deling.

 • Lyd afspilles gennem den bærbare computer, men ikke gennem telefonens højttalere.

 • Videostreams på 1080p med 10 billeder pr. sekund eller 720p med 30 billeder pr. sekund. Vælg Optimer til bevægelse og video for at sikre den bedst mulige oplevelse.

 • Gæstedeling fungerer sammen med de seneste versioner af Firefox og Chrome på Windows, Mac OS og Linux.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis administratoren konfigurerer den.

1

Tryk på Del . Bemærk den pardannelseskode, der vises nederst på telefondisplayet og på den tilsluttede HDMI-skærm.

2

Gå til devices.webex.com i din browser. Angiv parringskoden.

3

Angiv den 4-cifrede pinkode, der vises tæt på toppen af enhedstelefonvisningen.


 

Angiv parringsdelingskoden og den 4-cifrede pinkode, hver gang du åbner devices.webex.com. Der genereres en ny pinkode hvert 5. minut, så angiv en ny, hvis den gamle pinkode udløber.

4

I browseren skal du vælge stedikonet i adresselinjen og give tilladelse til at dele din skærm.

5

(valgfri) Hvis du vil dele videoindholdet, skal du vælge Optimer til video for at opnå en højere billedhastighed og lavere opløsning. Dette giver en mere flydende oplevelse med videodeling.

6

Tryk på Stop deling, når du vil stoppe deling af din computerskærm.

Stop altid deling, før du lukker browservinduet eller den bærbare computer.

Forbind Cisco Webex-lokaletelefon til en computer, når du vil samarbejde med dine kolleger. Dette er en nem måde at dele oplysninger på, når alle befinder sig i det samme lokale, eller når Wi-Fi ikke er tilgængelig. Kabeldeling er også tilgængelig under Webex- opkald og -møder.

Inden du begynder

Bekræft, at Cisco Webex-lokaletelefon opretter forbindelser til din skærm.

Find det HDMI-skærmkabel, der fulgte med enheden. Kablerne er farvekodede, så de er nemme at identificere,, og computerkablet har en blå tap i enden.

1

Slut HDMI-kablet til computerporten bag på telefonen. Du kan identificere porten under den blå tap og computerikonet.

Din administrator kan tilslutte kablet, når vedkommende installerer telefonen.

2

Slut HDMI-kablet til HDMI-porten på din computer.

3

Dele dine oplysninger.

 • Del > Del et opkald for at dele under et opkald.
 • Vent på, at deling går i gang, hvis du er uden for et møde.

4

Stop deling, når du er færdig.

 • Accepter et opkald eller et Cisco Webex-møde.
 • Træk kablerne ud.

 • Tryk på Stop deling, hvis du er i et opkald eller et møde.