Du kan indtaste en persons navn eller e-mailadresse for at lave et Webex teams-opkald.

1

Gå til og Indtast en persons navn, e-mailadresse eller video adresse (f. eks. til en lokale enhed) i numerisk tastatur.

2

Vælg den enhed, du vil bruge til telefonopkaldet, og vælg derefter opkald.

For at få en bedre forståelse af, hvordan din fastnettelefon kan interagere med Webex teams, se gør Webex teams til opkald fra bord telefonen.

Du kan bruge numerisk tastatur i Webex teams til at ringe til en anden person, der bruger appen.

Gå til , tryk på , Indtast personens navn, e-mailadresse eller video adresse (f. eks. til en lokale enhed), og vælg derefter opkald.