Når du er i gang med et opkald ved hjælp af Webex teams, viser din fastnettelefon, at du har et eksternt aktivt opkald. Afhængigt af din opsætning kan du flytte opkaldet fra appen til din fastnettelefon.

Selvom de specifikke oplysninger og program taster, der vises på din fastnettelefon, er forskellige afhængigt af din specifikke opsætning, kan du se, hvordan et opkald kan se ud på Brandons telefon, når han bruger Webex teams til at tale med Brenda.

Du kan sætte et opkald på hold i Webex teams eller i din fastnettelefon. Når du er i et opkald i Webex teams, skal du vælge flere og derefter vælge hold. På din fastnettelefon du trykke på Genoptag. Eller på telefonen skal du trykke på og derefter trykke på Genoptag i Webex teams.


 

Din liste over Spaces i Webex teams viser, når dit opkald er i venteposition, uanset om du har brugt din telefon eller appen til at sætte opkaldet på hold.