מעת לעת, ייתכן שתצטרך לנקות את האוזניות.

1

נגב את כוסות המצח והאוזן באוזניות עם בד רך ויבש.

2

אופציונלי אם האוזניות מצריכות ניקוי נוסף, יש למרוח כמות קטנה של סוכן ניקוי שאינו מבוסס על אלכוהול על-גבי בד רך, נקי, נטול מוך, ולנגב בעדינות את האוזניות. להימנע משימוש 70% איזופרופיל אלכוהול פתרון, כפי שהוא עלול לטשטש או ענן את פני השטח ופוטנציאל לבזות את שלמות המכשיר לאורך זמן.

אם האוזנייה מצריכה חיטוי, ניתן להשתמש ב-70% איזופרופיל לפתרון אלכוהול על אחריותך.

ניתן להזמין רפידות לאוזן חלופיות להזמנה באוזניות.


 

לא לאפשר לחות להיכנס לתוך כוסות האוזן שלך, יציאת ה-USB-C, או 3.5 מ"מ שקע.

נזק למוצרי Cisco כתוצאה מניקוי וחיטוי אינו מכוסה תחת אחריותנו או ערבויות המוצר שלנו.