סיום התמיכה בכלי פרודוקטיביות של Mac

המהדורה הסופית של כלי הפרודוקטיביות עבור Mac תהיה 41.5 מאחר ש-Microsoft מתכננת לחסום תוספים מבוססי הזרקה ב-Mac Outlook החל מאמצע מאי. לקוחות Outlook מבוססי Mac שרוצים להשתמש ב-Webex צריכים לעבור למתזמן Cisco Webex.

כלי הפרודוקטיביות של Webex מגיעים כחבילה נפרדת מיישום שולחן העבודה של Webex Meetings החל מגרסה 39.10. כלי הפרודוקטיביות אינם תומכים עוד בשילובים עם IBM Lotus Notes, ‏‏IBM Sametime‏, Microsoft Lync‏, Internet Explorer ו-Skype for Business החל מגרסה 41.2.

הסרת ההתקנה של כלי הפרודוקטיביות של Webex מ- Windows

באפשרותך להסיר את ההתקנה של Webex Productivity Tools בכל עת באמצעות פקודות תפריט התחלה או באמצעות לוח הבקרה.

הסרת ההתקנה של כלי הפרודוקטיביות מסירה את כל כלי הפרודוקטיביות וקיצורי הדרך מהמחשב שלך. אם ברצונך להמשיך להשתמש בכלי פרודוקטיביות מסוימים אך להשבית אחרים, ערוך את האפשרויות בתיבת הדו-שיח העדפות.

1

בחר אחת מהשיטות הבאות:

  • כדי להסיר את ההתקנה של כלי הפרודוקטיביות של Webex , מתפריט התחלה בחר כלי פרודוקטיביות של Webex > הסרת התקנה.
  • כדי להסיר את ההתקנה של כלי הפרודוקטיביות של Webex באמצעות לוח הבקרה:
    1. בחר התחל > הגדרות > לוחהבקרה.

    2. בחר תוכניות ותכונות.

    3. בחר כליפרודוקטיביות של Webex.

    4. בחר הסר התקנה.

2

בחר כן כדי לאשר שברצונך להסיר את ההתקנה של כלי הפרודוקטיביות של Webex .

הסרת ההתקנה של כלי הפרודוקטיביות של Webex מה-Mac

סיום התמיכה בכלי פרודוקטיביות של Mac

המהדורה הסופית של כלי הפרודוקטיביות עבור Mac תהיה 41.5 מאחר ש-Microsoft מתכננת לחסום תוספים מבוססי הזרקה ב-Mac Outlook החל מאמצע מאי. לקוחות Outlook מבוססי Mac שרוצים להשתמש ב-Webex צריכים לעבור למתזמן Cisco Webex.

כלי הפרודוקטיביות של Webex מגיעים כחבילה נפרדת מיישום שולחן העבודה של Webex Meetings החל מגרסה 39.10. כלי הפרודוקטיביות אינם תומכים עוד בשילובים עם IBM Lotus Notes, ‏‏IBM Sametime‏, Microsoft Lync‏, Internet Explorer ו-Skype for Business החל מגרסה 41.2.

1

מ- Finder עבור אל עבור ליישומי Go > ובחר כלי פרודוקטיביות > של Webex > הסר התקנה.

ייתכן שתתבקש להזין את הסיסמה שלך.

2

בחר אישור.