באמצעות שיתוף אלחוטי מיישום Webex שלך, אין צורך לחבר כבלים או לחבר את היישום למכשיר. שיתוף ללוח מצב אישי, לשולחן העבודה או למכשיר סדרת החדרים עובד מ-Windows או Mac.


לחצן השיתוף מופיע רק אם הפעלת את השיחה מהתקן המצב האישי שלך. בעת הפעלת השיחה מיישום Webex מחובר, ניתן לשתף את היישום באופן הרגיל.

1

כאשר התחלת שיחה מהתקן שרשום לך, השיחה מופיעה בחלק העליון של רשימת החללים ביישום Webex. לחץ על לחצן ' שתף ' ובחר אם ברצונך לשתף יישום מסוים או את המסך כולו.

2

כדי להפסיק את השיתוף, לחץ על עצור בחלק העליון של מסך המחשב הנישא.