1

מCisco Jabber לחץ על סמל גלגל השיניים , בחרו ' עזרה ' ולאחר מכן בחרו ' רענון תצורה '.

2

לחץ על אישור.

1

מהתפריט הראשי, עבור לעזרה ובחר באפשרות ' רענון תצורה '.

2

לחץ על אישור.

1

הקש על תמונת איש הקשר, עבור אל הגדרות וגלול למטה כדי לעזור.

2

הקש על תצורה ולאחר מכן רענן את התצורה.