מהו דף מצב שירות הWebex?

מהו דף מצב שירות הWebex?

היכן ניתן למצוא מידע בדף ' מצב שירות Webex '?

היכן ניתן להציג את לוח הזמנים של התחזוקה עבור האשכול?

 

מתבצע מעקב https://status.webex.com אחר תקופות תחזוקה ובעיות המשפיעות על שירותי הWebex, הWebex פגישה ומסנג.

לקבלת מידע אודות בעיות מוכרות או פונקציונליות מוצרים, בקר https://help.webex.com .

מאמר קשור:

האם המאמר הזה הועיל לך?