האם ניתן להוסיף יותר מהרשיונות שנרכשו במרכז הבקרה של Cisco Webex?

האם ניתן להוסיף יותר מהרשיונות שנרכשו במרכז הבקרה של Cisco Webex?

האם יש הגבלה על הוספת משתמשים במרכז הבקרה של Cisco Webex?

אין הגבלה על הוספת רשיונות מארחים במנהל רכזת הבקרה של Cisco Webex. מנהל מערכת יכול להוסיף יותר מרשיונות המארחים שנרכשו, מכיוון שמותר שימוש יתר. ייתכן שיהיו חיובים נוספים בגין חריגה. צרו איתנו קשר לקבלת מידע נוסף. לקבלת עזרה, ראה: WBX88620 - היכן אוכל למצוא תמיכה עבור Webex?

לדוגמה:

  • אם לקוח רכש 3 רשיונות, מנהל מרכז הבקרה יכול להוסיף יותר מ- 3 משתמשים. עם זאת, העודף מופיע כ-4 מתוך 3 בשימוש (133%) במרכז הבקרה של Cisco Webex.

הערה: הגבלות רשיון אינן בתוקף עבור מנויים ארגוניים בתשלום.
 

האם המאמר הזה הועיל לך?