שגיאה:אתר Webex זה אינו תומך בפגישות של Cisco Webex עבור Google עבור יומן Google.נסה אתר אחר '

שגיאה:אתר Webex זה אינו תומך בפגישות של Cisco Webex עבור Google עבור יומן Google.יש לנסות אתר אחר '.

אין אפשרות לקבוע פגישה ב - Webex ב - Google Calendar.

סיבה: שגיאה
זו מופיעה כאשר אפשרות האינטגרציה של יומן Google מושבתת באתר Webex.

פתרון:

מנהלי האתר

רואים רק את האפשרויות הבאות להפעלת האינטגרציה של יומן Google:

האם המאמר הועיל לך?