האם חשבון של מנהל אתר נחשב מול מספר הרישיונות של מארחים בשם שרכשנו?

האם חשבון של מנהל אתר נחשב כנגד מספר רישיונות המארח שרכשנו?

אני מנהל אתר בחברה שלי; האם אני נחשב כמשתמש?

האם מנהל האתר - תצוגה מקבלת רישיון מארח בשם בלבד?

פתרון:
אם אתה הופך משתמש למנהל אתר ומסיר את זכויות המארח (על ידי ביטול הסימון של כל סוגי המפגשים בפרופיל המשתמש), החשבון הזה לא יקבל את אחד מרישיונות המארח.

 

האם המאמר הזה הועיל לך?