היכן ניתן למצוא את מדריכי התצורה SSO?

היכן ניתן למצוא את מדריך התצורה SSO?

היכן ניתן למצוא מידע ליישום כניסה יחידה?

Cisco Webex לקוחות יכולים להגדיר כניסה יחידה לזהות משותפת באמצעות שירותי הפדרציה של active Directory (ADFS) עבור החברה שלהם, פנה למנהל האתר Cisco Webex לקבלת מידע נוסף: פנה למנהל האתר הWebex.

עיין במאמרים הבאים לקביעת התצורה של כניסה יחידה:

האם המאמר הזה הועיל לך?