היכן אוכל למצוא מדריכי תצורה של SSO?

היכן אוכל למצוא את מדריך התצורה של SSO?

היכן אוכל למצוא מידע ליישום כניסה יחידה?

לקוחות Cisco Webex יכולים להגדיר כניסה יחידה עבור זהות משותפת באמצעות שירותי הפדרציה של Active Directory (ADFS) עבור החברה שלהם, פנה למנהל האתר של Cisco Webex לקבלת מידע נוסף: צור קשר עם מנהלאתר Webex שלך.

עיין במאמרים הבאים לקביעת תצורה של כניסה יחידה:

האם המאמר הועיל לך?