כיצד ניתן להירשם כמנוי להזנת ה- RSS לקבלת עדכונים ושדרוגים מ- status.webex.com/updates/upgrades?

הדף 'עדכונים/שדרוגים של תחזוקת מצב' כולל הודעות עבור מהדורות ועדכוני מוצרים, דגשים לתכונות וכל הודעה מיוחדת הקשורה ליישומי Webex.

כיצד ניתן להירשם כמנוי להזנת ה- RSS לקבלת עדכונים ושדרוגים מהדף 'עדכונים/שדרוגים של שירות Webex'?

כיצד ניתן להירשם כמנוי להזנת ה- RSS לקבלת עדכונים ושדרוגים מאתר העדכונים/שדרוגים של Cisco Webex?

כיצד ניתן להירשם כמנוי להודעות דוא"ל עבור עדכונים ושדרוגים של Cisco Webex?


כדי לגשת להזנת ה- RSS עבור עדכונים ושדרוגים מהדף תחזוקת מצב Webex:

  1. עבור אל .https://status.webex.com/updates/upgrades
  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסמל בפינה השמאלית העליונה של הדף עדכוני מצב/שדרוגים, ולאחר מכן העתק את קישור כתובת ה- URL בקורא ה- RSS לבחירתך והשתמש בו.

כדי לקבל הודעות ב- WebexSpace:
  1. הוסף Rss.bot@webex.bot לכל שטח Webex כאדם חדש.
  2. בהודעת הברכה מהבוט RSS, לחץ על התפריט הנפתח הוסף פיד .
  3. הזן שם עבור ההזנה בשדה שם הזנה.
  4. בשדה כתובת URL , הזן https://status.webex.com/maintenance.rss ולאחר מכן לחץ על שמור הזנה.
הערה:ייתכן שיחלפו עד חמש דקות לפני שתתחיל לראות פוסטים בפיד RSS מופיעים בשטח.    


כדי להירשם כמנוי להודעות דוא"ל עבור ערכים חדשים או פוסטים בודדים בדף תחזוקת מצב Webex:
  1. עבור אל .https://status.webex.com/updates/upgrades
  2. בחר את הפוסט הספציפי שאליו ברצונך להירשם כמנוי תחת המקטע עדכונים/שדרוגים .
  3. בחר בלחצן הירשם כמנוי ולאחר מכן הזן את כתובת הדוא"ל שלך ולחץ על צור מנוי.

האם המאמר הועיל לך?