יוני 1, 2022

שחרור קושחה 1.1.0001.30 הוא הגירסה ההתחלתית שוחרר עם Cisco מצלמה השולחן 1080p.

למידע נוסף על המצלמה, ראה https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-desk-camera/index.html