1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל הקטע הכללי ובחר את השפה המועדפת עליך מהרשימות הנפתחת של שפת ההכרזה ושל שפת הדוא"ל .

3

לחץ על שמור.

לקבלת פרטים על שפות הנתמכות על-ידי Webex, ראה שפות נתמכות.