1

לחץ על הגדרות בסרגל הצדדי של הניווט, ולאחר מכן לחץ על פגישות > חיבור לוח שנה.

2

לחץ בחר לוח שנה , בחר מתוך:

  • Microsoft 365
  • יומן Google

בחר לוח שנה שתואם את שם המשתמש שלך ב- Webex , והיכנס לחשבון שלך.

3

כשתתבקש, לחץ קבל , ולאחר מכן לחץ סגור .

ייתכן שהיומן שלך לא יאוכלס בכל הפגישות שלך מיד.


 

כאשר הרשאת לוח השנה שלך אמורה לפוג, אתה מקבל הודעה באפליקציה 10 ימים מראש כדי להזכיר לך לאשר מחדש את החיבור שלך.

אם ברצונך להסיר יומן, עבור אל חבר לוח שנה , בחר את היומן ולחץ התנתק .

1

לחץ על הגדרות בסרגל הצדדי של הניווט, ולאחר מכן לחץ על כללי > חיבור לוח שנה.

2

לחץ בחר לוח שנה , בחר מתוך:

  • Microsoft 365
  • יומן Google

בחר לוח שנה שתואם את שם המשתמש שלך ב- Webex , והיכנס לחשבון שלך.

3

כשתתבקש, לחץ קבל , ולאחר מכן לחץ סגור .

ייתכן שהיומן שלך לא יאוכלס בכל הפגישות שלך מיד.


 

כאשר הרשאת לוח השנה שלך אמורה לפוג, אתה מקבל הודעה באפליקציה 10 ימים מראש כדי להזכיר לך לאשר מחדש את החיבור שלך.

אם ברצונך להסיר יומן, עבור אל חבר לוח שנה , בחר את היומן ולחץ התנתק .