לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שטח ובחר פתח בחלוןחדש, או לחץ פעמיים על השטח שנבחר כדי לפתוח את השטח בחלון חדש.