לחץ לחיצה ימנית על רווח ובחר פתח בחלון חדש , או לחיצה כפולה על המרחב שנבחר כדי לפתוח את המרחב בחלון חדש.