ג'אבר-העברת הודעות לצוות-מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על העברת הודעות לצוות ג'אבר.

גלול לפוסט העדכני ביותר במרחב. מעל אזור ההודעה תראה תמונות פרופיל עבור אנשים שבדקו את המרחב מאז ההודעה האחרונה.

גלול לפוסט העדכני ביותר במרחב. מעל אזור ההודעה תראה תמונות פרופיל עבור אנשים שבדקו את המרחב מאז ההודעה האחרונה. הקש על תמונות הפרופיל כדי לראות את הרשימה המלאה.